Aftonbladet
Dagens namn: Sibylla
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

68:orna som smet

”Generation utan uppdrag” är en samling texter som inspirerar till egen tankemöda, bildning och fortsatt diskussion

Anders Björnsson.   Anders Björnsson. Foto: LENNART ISAKSSON/ PRESSENS BILD

   När det en gång stod i tidningen att den unge Anders Björnsson lämnat vänsterns ungdomsförbund för Clarté dog hans farfar, tjänsteman och facklig förtroendeman. "Kanske var det detta som dödade honom" skriver Björnsson i en dagboksanteckning. Generation utan uppdrag driver annars tesen att det just är för mycket samförstånd som har dödat politiken. "Gräl om småsaker, enighet genom tystnader", sammanfattar Björnsson svensk politik men anklagar sin egen generation för att ha smitit från ansvaret.

Så står vi i dag med en ämbetsmannastat som växer sig stark i Bryssel på bekostnad av statsorganet, en vacklande vänster och en statsminister som kryper för överheter. Om 68-generationen hade handlat och inte bara hade nöjt sig med att veta vad som var moraliskt rätt och riktigt, hade det kanske sett annorlunda ut. Dagboken är ett slags klagomur men bara delvis på det välkända temat det var bättre förr. Precis som andra opinionsbildare på nätet vill Anders Björnsson sprida sin syn på världen i den till synes anspråkslösa formen. Han är kritisk till media - vem är inte det? - och han kritiserar dagens pratighet och idoga samtalskultur. Mellan fackboksläsning, mejlande till professor P, samtal med H och föredragsförberedelser levereras mycket tankeväckande kring idéer, journalistik och debatt.

 

   I boken slutar intressanta iakttagelser dock alldeles för ofta i lakonismer. "Innerlighet och strävsamhet, motstånd och förtryck" är en sammanfattning som förvisso inte kan beskyllas för att vara mångordig, men gör knappast någon klokare för det. Istället för dessa torra myrdalska konstateranden skulle jag önska mer kött på benen, mer gestaltning. I boken suckar dock redan historikern bittert över att fiktionen alltid ska övertrumfa dokumenten.

nnMen det är historikern Björnsson man gärna läser och i hans sällskap har man heller inte tråkigt. Generation utan uppdrag är faktiskt en samling texter som inspirerar till egen tankemöda, bildning och fortsatt diskussion.

 

Barbro Westling
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet