Aftonbladet
Dagens namn: Antonia, Toini
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Selma kan man ha till mycket

LENNART BROMANDER har läst avhandlingen ”Selma Lagerlöfs underbara resa”

Selma Lagerlöf.   Selma Lagerlöf. Foto: ARKIV

   Anna Nordlunds avhandling täcker hela den svenska Selma Lagerlöf-receptionen från debuten med Gösta Berlings saga 1891 och till och med ännu längre än titeln anger, till en avhandling från i fjol av David Gedin som här blir rätt skarpt kritiserad. Man får alltså följa hur det svenska litterära etablissemanget under 110 år försökt bemästra ett författarskap, som både varit kvinnligt och dessutom för rikt att passa in i de för dagen lämpliga fållorna. Länge blev Lagerlöf av både kritik och forskning stämplad som omedveten sagoförtäljerska och sägen-

förmedlare eller som kristlig sedlighetsdanare - för att i dag i stället ofta reduceras till dissektionsmaterial för anhängare av franska modeteorier.

   Anna Nordlunds bok har egentligen inte så mycket nytt att komma med, men den är nyktert och klokt skriven och ger med sin speciellt lagerlöfska utgångspunkt ett suveränt svep över svenskt 1900-tal. En litet pikant poäng är Nordlunds jämförelse av hur Selma Lagerlöf behandlats i de två senaste litteraturhistoriska handböckerna, Göran Häggs Den svenska litteraturhistorien respektive Nordisk Kvinnolitteraturhistoria. Det visar sig att ur jämlikhetssynpunkt är Häggs bok den otvetydigt mest rättvisande.

Lennart Bromander
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet