Aftonbladet
Dagens namn: Sibylla
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Inbränt i tystnadens kött

Hanna Hallgren har läst Kerro Holmbergs lyrik

Kerro Holmberg.   Kerro Holmberg. Foto: ANNIKA VON HAUSSWOLFF

   "Det finns skador som läker och så finns det/ sår som genomblöder tiden", skriver Kerro Holmberg i Och du ser den. Jag minns när jag just lärt mig läsa och gick på Skillingaryds vårmarknad och läste på klistermärkesdekalerna man kunde köpa och fästa på bilarnas bakrutor: "Kvinnor behöver ömhet och värme - däng dem i elementet". Då förstod jag väl inte det allmänmänskliga i dekalbudskapet: att vi söker ömhet, värme, men riskerar att brännas, såras. Eller att det språk som skulle kunna uttrycka smärtan oftast fastnar halvvägs i kroppen.

Det är så jag förstår Holmbergs dikter; till hälften framskrivna, hälften inbrända i tystnadens kött. Denna tystnad gestaltas genom avbrutna meningar, tvära kast - som att text saknas; strukits eller aldrig existerat. Som den bildkonstnär(liga poet) Holmberg är, verkar dikterna ömsom som överrunna akvareller, ömsom som övergivna bildhuggarstenar. Någon har varit där med sitt verktyg. Någon har arbetat men givit sig av.

   "Jag skriver allvarliga kärleksbrev till dig/ i hopp om att du ska lära dig ett nytt språk", står det i dikten Det var vidrigt, varade i åratal. Citatet och dikttiteln rymmer något av Holmbergs röstliga spännvidd och sammanpressade tematik. Dikterna blir ett allvarligt kärleksbrev, och ett försök att ånyo skriva sin verklighet. Sårpuppan. Den stympade skrifthanden. Genomblödandet. Denna tyngd och pretention i skarp kontrast mot dikttiteln. Som underminerar. Galghumorn som existerar i smärtans - läs den omöjliga kärlekens - mitt. Holmbergs diktjag som är åldrande, desperat och gravid samtidigt ("utefter min kropp hänger små barn/ barn små som penisar i vila"). Diktjaget som en Michail Bacthinskt skrattande hagga; hon som både är gravid och senil. Gammal och ung. Allvarlig och grotesk. En motståndsfigur i helblödande ställning. Hon som vet "att hans handflator kan gråta/som regn".

Hanna Hallgren
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet