Aftonbladet
Dagens namn: Henrietta, Henrika
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Svenskarna var också med

GUNNAR FREDRIKSSON om massmord och terror i Belgiska Kongo

De kongolesiska männen, tillsammans med två brittiska missionärer, visar upp avhuggna händer från två män från deras by som mördats av gummikoncessionshavare från Anglo-Belgian India Rubber Company. Bilden togs 1904.(Bild ur boken)   De kongolesiska männen, tillsammans med två brittiska missionärer, visar upp avhuggna händer från två män från deras by som mördats av gummikoncessionshavare från Anglo-Belgian India Rubber Company. Bilden togs 1904.(Bild ur boken)

    Om någon tror att svenskar inte ställde upp på kolonialkrig, terror och massmord så finns information tillgänglig i en bok av Per Erik Tell med den ironiska titeln Detta fredliga uppdrag. Han dokumenterar 522 svenskars medverkan i den belgiske kungen Leopold II:s kolonialkrig i dåvarande Belgiska Kongo.

En grundlig redogörelse för hela projektet finns i den till svenska översatta Kung Leopolds vålnad av Adam Hochschild (Ordfront 1998).

Många svenskar var officerare men där fanns också sjöbefäl, maskinister, pannsmeder, snickare och rallare. Och missionärer.

Leopold hade genom omfattande intriger vid en konferens i Berlin 1884 fått internationellt (europeiskt) godkännande att äga "Fristaten Kongo" som sin privata egendom. Hemma i Bryssel höll han ståtliga tal om att sprida ljus, civilisation och frihet; sådan retorik förekommer ju fortfarande.

    Hänsynslös exploatering av råvaror, främst elfenben och gummi, genomfördes med gräsliga metoder.

Infödda svarta arbetade som slavar, de som inte orkade piskades med läderpiskor av flodhästhud intill medvetslöshet. Att hugga av händer var ett vanligt straff och på bilder står svarta och visar upp sådana avhuggna händer; plågoandar tar ofta bilder. Rikedomar strömmade till och Leopolds förmögenhet var oöverskådlig vid hans död 1909.

Han gjorde ett statsbesök hos den svensk-norske kungen Oscar II varefter korvetten "Freja" besvarade artigheten med ett flottbesök i Kongos hamnstad Boma. En särskilt framstående svensk officer fick medalj för tapperhet i fält vid en högtidlighet på Stockholms slott.

En svensk missionär sa: "Guds ord varder dock predikat och skall så småningom upplysa, förädla och upphöja det i hedendomens styggelser sjunkna folket."

    Det fanns trots allt mänskovänliga motståndare och den främste var engelsmannen Edmund Morel. Under svårt motstånd bedrev han i åratal en kampanj i pamfletter och tidningar och vid folkmöten. Internationellt uppmärksammad för samma otacksamma opinionsbildning blev en avvikande svensk missionär, baptistpastorn E. V. Sjöblom.

Joseph Conrad, själv en kort tid i tjänst som sjökapten på Kongofloden, genomskådade alltsammans och skrev tolv år efteråt Mörkrets hjärta 1902. "Hela Europa medverkade", säger hans berättare Marlow.

Tells bok bekräftar att även Sverige medverkade, vilket kan bidra till att dämpa svensk självgodhet.

Gunnar Fredriksson

Historia

Per Erik Tell

DETTA FREDLIGA UPPDRAG - OM 522 SVENSKAR I TERRORNS KONGO

h:ström

SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet