Barndomen – lycklig och otäck

BOKRECENSIONER
Ida Säll.

Som barndomsskildring betraktad är Ida Sälls debutbok Jenny Häggs mamma solar brösten i sovrummet både skimrande av lycka och kusligt otäck – precis som det är. I sjuttio korta texter görs nedslag i en flickas liv mellan ungefär fem och elva års ålder. Varje text är en självständig liten berättelse eller prosadikt.

Flickan lever i en stockholmsförort i en kärnfamilj som ter sig harmonisk. Ändå är världen full av faror. Utanförskap, subtila övergrepp från lekkamrater, cancerskräck, vuxna som säger konstiga saker. Kompisen Jenny Hägg är odräglig och gör henne mest ledsen, arg och avundsjuk – alla dessa husdjur som hon får till exempel, katter, hamstrar, hundar, kaniner. Jenny Häggs bror är ett skräckinslag. När han kommer in i bilden kan vi vara säkra på att det ska hända något läskigt.

Överhuvudtaget röjer berättelsen en utsatthet – flickan är hänvisad åt en tillvaro som hon har mycket små möjligheter att påverka. Leken fungerar i bästa fall som en plats där makt och vanmakt kan undersökas. Flickans fantasivärld befolkas av en suverän sjöjungfru, sälar och gnuer; där har hon koll, där kan hon ta hämnd, men också råka illa ut.

Det hela känns så bekant. Jag antar att det kommer sig av att jag känner igen upptäckandet av världen och känslan av främlingskap. Är jag en människa eller en varg eller en säl? Att se och uppleva saker utan att förstå. Att vara tvungen att lita på att det ska bli bra. Det måste vara barnets största bedrift.

Ida Säll lyckas fenomenalt med att gestalta denna tillit. Den är oskiljbar från den naiva tonen i texterna som emellertid aldrig förlorar vare sig sitt allvar eller sin dråpliga komik. Det jag som skrivs fram är en egensinnig person vars egensinne blir möjligt just i själva berättandet. Ida Säll visar att skrivandet är en lek som kan hjälpa oss att hantera livets obegriplighet som inte tar slut för att vi blir vuxna.

FAKTA

Prosa

Ida Säll

JENNY HÄGGS MAMMA SOLAR BRÖSTEN I SOVRUMMET

Modernista

Cecilia Annell