Aftonbladet
Dagens namn: Verner, Valter
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Giv akt för Sparrman

Per Wästberg.   Per Wästberg.

    Linnéeleven Anders Sparrman samlade djur och växter i Sydafrika. Samtidigt iakttog han människornas liv och blev svuren fiende till slaveriet. Därefter följde han under tre år kapten Cook på dennes resor i Söderhavet och tjänstgjorde efter hemkomsten till Sverige som fattigläkare i Klara. En strong livsinsats.

Om honom har Per Wästberg skrivit ”en biografisk roman”, vilket innebär att författaren strikt håller sig till biografiska fakta om Sparrman – men utpräglat litterärt utstofferade.

Jag är inte säker på att det är en särskilt bra metod. Wästberg har alltid varit bra på att formulera sig och här skruvar han ofta upp stilen till en nivå som just inte hör hemma i en biografi. Speciellt när Sparrman samtalar med sin hustru blir replikerna så högstämt litterära, att man känner sig manad att iaktta andlig giv akt-ställning. Stilen ställer sig i vägen för de människor författaren skildrar, och de döljs av hans ord i stället för att tydliggöras av dem.    Annars är han föredömligt saklig och visuell i alla beskrivningar av Sparrmans olika miljöer och väjer aldrig för fasansfulla fakta när han beskriver boernas bestialiska behandling av de svarta eller nöden i Klara. Men det är litet av samma problem som med Artur Lundkvists historiska romaner. De är fulla av konkreta målande fakta, men den utstuderade litterära briljansen förtar effekten av det som skildras.

Anders Sparrman är en intressant gestalt och Per Wästberg har ett säkert grepp om hans person och gärning, men jag hade föredragit att läsa en biografi utan dessa höglitterära ambitioner.

Lennart Bromander
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet