Upprättelse!

JENNY ASCHENBRENNER om den sjukförklarade kvinnliga författaren

BOKRECENSIONER
Foto: Foto: ARKIV
Victoria Benedictssons verk förvanskades efter hennes död.

Jag läser om Victoria Benedictsson och inser att jag inte kan undvika Strindberg. Jag måste också nämna Maja Lundgren och jämföra med Lars Norén, minnas hur sinnesjuk den förstnämnda påstods vara för att hon gjorde litteratur av sina svagheter och andras kränkningar och hur genialisk den sistnämnde ansågs vara när han gjorde likadant. För det handlar om den sjukförklarade kvinnliga författaren – i detta fall en av det moderna genombrottets största – och hur alla hennes verk läses i ljuset av hennes påstådda sinnesförvirring. En galenskap som aldrig blir grandios och inspirerande som hos Strindberg, bara ett tecken på svaghet.

Lisbeth Larssons bok Hennes döda kropp är ett slags upprättelse, den låter Victoria Benedictsson resa sig ur sjukbädden och bli en kraftfull kvinna igen; fullt kapabel att bedöma, analysera och medvetet gestalta sin samtids problem och sina egna svårigheter.

Sug på orden: ”och ut ur mörkret hämtade han upp en fin, sjukligt mager hand, som han sakta tryckte sina läppar mot”. Se det framför dig: kvinnan vek och bräcklig, mannen stark och stödjande. Scenen finns i Victoria Benedictssons novell Ur mörkret – det är bara det att det inte är hon som har skrivit så. I den ofullständiga version av novellen som hon lämnade efter sig när hon dog finns ingen av medlidande uppfylld man, bara en oförstående lyssnare som förkastar det mesta kvinnan berättar.

Lisbeth Larsson avslutar sin bok med de två versioner av novellen som existerar: Victoria Benedictssons efterlämnade och Axel Lundegårds bearbetade. Och har jag tvivlat på vägen så blir jag nu övertygad.

Det är slående hur Axel Lundegård med små medel förvanskat berättelsen, gett den små sparkar på strategiska ställen så att den får en annan innebörd.

Som hur den manlige lyssnaren under Lundegårds penna förvandlas från skeptisk på gränsen till fientlig till medkänslan personifierad – den klippa till man varje neurotisk kvinna behöver. Men också hur kvinnans skam får en annan innebörd.

I det Benedictssonska originalet är det en skam knuten till kvinnas samhälleliga position. Skammen uppstår i mötet med de blickar som säger: du är inte människa, du är ditt kön. I Lundegårds tappning blir skammen istället essentiell, det är han som lagt till den berömda raden: ”Att vara kvinna har varit mitt livs förbannelse”.

En stor del av Hennes döda kropp består av ett systematiskt nedmonterande av Axel Lundegårds klåfingriga hantering av Victoria Benedictssons efterlämnade texter. Det är fascinerande läsning. Han ärvde rättigheterna till hennes ofullbordade pjäser, noveller, fragment och dagboksanteckningar. Han använde hennes dagbok till en roman i eget namn och tjänade stora pengar på en rad volymer Samlade skrifter fulla av ändringar, strykningar och tillägg.

Och tillsammans med de biografier som några decennier efter Victoria Benedictssons självmord började omformulera hennes liv skapade de en ny bild av författaren. Hon skrevs in i det moderna genombrottets mytologi om den tragiska kvinnan. Hennes döda kropp kastar en skugga över alla hennes verk, ända in i vår tid, då feministiska forskare byggt stora teorier på ord som inte är hennes, med hennes död som bevismaterial. Även feminismen behöver sina tragiska hjältinnor, de som gått under i kampen mot patriarkatet.

Victoria Benedictsson var ingen revolutionshjälte och ingen martyr. Enligt Lisbeth Larsson var hon i stället en förnuftets röst som försökte skriva ett annat, mindre tragiskt, slut på berättelsen om kvinnans frigörelse.

Vad Victoria Benedictsson egentligen menade med sina texter förblir lika dunkelt före som efter Lisbeth Larssons grundliga genomgång, men det är inte heller det viktiga. Den här boken är en slående berättelse om hur ett litterärt arv systematiskt förvanskats och manipulerats. En uppgörelse med all illvillig klåfingrighet som förföljt Victoria Benedictsson sedan hennes död med uppsåt att romantisera och förminska en skarp hjärna och hennes vittnesbörd.

FAKTA

Sakprosa

Lisbeth Larsson

HENNES DÖDA KROPP

Weyler förlag

Jenny Aschenbrenner