NAGLAR FAST HANDEN

BOKRECENSIONER
Foto: Foto: ULLA MONTAN
Imre Kertesz.

■ ■ Imre Kertesz Den engelska flaggan är en liten självbiografisk skildring av en ung skrivande man under den stenhårt stalinistiska diktaturen i Ungern åren fram till revolten 1956. Så småningom förvandlas framställningen snarare till en essä om vad en skönlitterär författares främsta uppgift bör vara. Kertesz liksom sågar sig fram till svaret med raffinerad omständighet, och tycks mena att uppgiften bör vara att nagla fast en springande punkt, ett avgörande moment, en replik eller scen, som i sig gömmer ett helt komplicerat skeende.

Just den där engelska flaggan såg huvudpersonen målad över en bil som kom körande i hög fart på en aveny i Budapest i oktober 1956. Folk vinkar och jublar och en oklanderligt handskbeklädd hand sträcker sig ut genom ett bilfönster och vinkar avmätt men vänligt och hoppingivande tillbaka. Sedan försvinner bilen snabbt runt ett gathörn. Dagen därpå ser han de första sovjetiska tanksen runda samma gathörn.

■ ■ Det är onekligen en stark och innehållsdiger bild värd att nagla fast, men vad Kertesz inte skriver är att språket, stilen, också är av vikt för att det där avgörande momentet ska få sin rätta tyngd. Fast i själva texten med dess preludierande, förbehållsfyllda resonemang exemplifierar han samtidigt hur en mycket personlig och effektiv stil kan se ut.

FAKTA

Prosa

Imre Kertesz

DEN ENGELSKA FLAGGAN

Övers. Ervin Rosenberg

Weyler förlag

Lennart Bromander