Svindlande och gåtfull Murakami

”Sputnik älskling” lika suggestiv som de stora romanerna

BOKRECENSIONER
Foto: Foto: Marion Ettlinger
Haruki Murakami, född 1949, är en av Japans mest populära författare.

I sina romaner beskriver Haruki Murakami lugnt, sansat och betryggande realistiskt en värld, där fullkomligt oförklarliga händelser inträffar. Dessa obegripligheter ter sig metaforiska eller symboliska, men man ska passa sig för att söka enkla nycklar, Murakami arbetar mer sofistikerat än så. Det är snarare en rent litterär, exklusivt språklig gestalt han söker för de existentiella problem, som är kärnan i hans romaner.

På samma sätt arbetade Kafka, och Murakami kan betraktas som ett slags självständig Kafka-efterföljare, även om hans romaner just inte har några ytligare likheter med Kafkas.

Efter de två senaste översättningarna av de två stora romanerna Kafka på stranden och Fågeln som vrider upp världen kommer nu Sputnik älskling, som är av litet mindre omfång och utgiven på japanska redan 1999. Men det är en mycket märklig bok, lika suggestiv och av samma art som de stora romanerna. Den berättande huvudpersonen kallas på Kafka-vis för K. Han är en ensam ung lärare, nära vän med en ung kvinna, Sumire, som han åtrår. Sumire känner mycket varmt för honom, men åtrår i stället den litet äldre kvinnan Myu. Hon kan däremot inte känna någon åtrå alls, eftersom en stor del av henne oförklarligt nog ryckts loss från henne och förpassats till en annan värld!

Stillsamt utvecklas denna egenartade men ytterligt klart och redigt berättade historia, och det svindlar ofta till i hjärnan, när man försöker förstå det gåtfulla händelseförloppet. Nästan automatiskt trevar man som läsare efter att hitta symboler och tyda metaforer men är då fel ute. Vad Murakami snarare vill försöka fånga är både ensamhetens och tvåsamhetens djupaste existentiella dilemma, och han gör det alltså genom att klä dem i en alldeles egen litterär form, ett slags helt språklig men mycket visuell verklighet, där abstrakta tankar tar konkret form. Det är svindlande, storslaget och djupt tankeväckande.

FAKTA

PROSA

Sputnik älskling

Haruki Murakami

Övers. Vibeke Emond

Norstedts

Lennart Bromander