Knivskarp klassiker

BOKRECENSIONER
Elias Canettis ”Förbländningen” från 1935 finns nu i ny upplaga.

Böcker eller människor? Elias Canettis Förbländningen är en av förra seklets märkvärdigaste romaner, och huvudpersonen Peter Kien är en människa som resolut valt böcker framför människor. Han sitter dagarna i ända instängd i sitt väldiga privatbibliotek, ger ut bottenlöst lärda skrifter om sinologi men föraktar mänskligheten, särskilt kvinnorna.

Sitt livs misstag gör han när han gifter sig med en hushållerska för att hon ska sköta om och vakta hans böcker. Hustrun visar sig nämligen vara ett monster, besatt av pengar och fanatiskt övertygad om möjligheten att pressa kontanter ur maken och hans böcker. Både Kien och hans hustru lever ut sina inskränktheter in absurdum, och romanen utvecklas till en grotesk häxdans där alltfler absurda figurer uppträder på arenan.

Alla tolkar de världen fullkomligt logiskt men endast i enlighet med deras egna förvända perspektiv. Canetti registrerar klart och knivskarpt som Kafka.

Förbländningen, som blev Canettis enda roman, utkom 1935, ett knappt halvsekel innan han tilldelades ett nobelpris där just Förbländningen nog vägde tyngst. Den svenska översättningen, som kom först 1975, väckte då mycket uppmärksamhet, men boken har med tiden hamnat en smula i skymundan. Förträffligt alltså att Modernista nu ger ut den på nytt i sin serie moderna klassiker.

Förbländningen är en studie i olika former av andlig deformering och säkert djupt präglad av det trettiotal då den skrevs, men – dessvärre – upplever man den i dag inte som det minsta tidsbunden.

FAKTA

Förbländningen

Elias Canetti

Övers. Eva Liljegren

Modernista

Lennart Bromander