Som en spaljé för dina tankar

BOKRECENSIONER

”Går runt sjön. Fantiserar om hur du dör. En darrande dimma över koloniområdet.”

Ungefär så är det att läsa Ida Lindes tredje bok, Räkneboken, i skriftserien Autor, knuten till utbildningen Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet.

Läsaren finner sig strövande mellan ofta mycket korta texter som kanske inte självklart tycks höra ihop, men som just därför lämnar gott om plats åt den egna erinringen, eller ”fjärrsorgen” för att låna ett uttryck av Sonja Åkesson. Det är poesi som ett sätt att tänka, eller som en spaljé för tankar snarare, ett sprött bygge av diktsplitter, dagboksanteckningar och citat (av bland andra Pia Tafdrup, Anne Carson och Werner Aspenström).

De flesta av texterna riktar sig till någon som är död eller bortsprungen, eller i vilket fall som helst inte på plats. Oftast verkar det vara en kärlek, ”att minnas dig blir att förlåta dig”, ändå tycks denna hjärtesorg vara något av en allemanshund, ”en del av det nationella kulturarvet / offentlighetsprincipen ger detaljer / minns hur du sträckte fram handen över bordet / tog tag i mitt hår”.

Räkneboken är indelad i nio avdelningar, alla likartat betitlade: ”Ur ett samtal om snö”, ”Ur ett samtal om längtan”, ”Ur ett samtal om avstånd”. I den senare av dessa får vi visserligen lära oss en del om matematiken bakom det euklidiska rummet, men annars framstår räknandet närmast som en fix idé för att hålla tillvaron på plats.

”Kroppen måste bära det som talet inte kan”, skriver Linde dubbeltydigt, och citerar inledningsvis Kathy Acker som tvångsmässigt räknar när hon lyfter skrot: ”What do I do when I bodybuild? I visualize and count. I estimate weight: I count sets”. Linde kontrar med att räkna dagar, väggar, födelsemärken, antalet bokstäver i förtrolighet (tolv), och till tiger (ettger, tvåger, treger... ), med mera.

”Jag är inte stum men jag är stum när jag väntar. När jag väntar måste jag räkna”.

Själv har jag ägnat åtminstone ett av mina hittills (i runda slängar) 16 000 dygn åt att läsa den här komplexa och fint kompilerade boken. Jag ångrar mig inte en sekund.

FAKTA

Poesi

» Räkneboken

Ida Linde

Autor

Petter Lindgren

ARTIKELN HANDLAR OM