Oengagerande hot i Virdborgs nya

Det mörka får sällan en förklaring i Jerker Virdborgs romaner

Foto: Christopher Hunt
Jerker Virdborg Greppet i nya romanen känns igen från H C Andersens sagor.
BOKRECENSIONER

I Jerker Virdborgs romaner förekommer alltid något mystiskt och hotande, som sällan eller aldrig blir förklarat men driver såväl huvudpersonen som läsaren framåt i texten. I Virdborgs nya roman Staden och lågorna blir det mesta oförklarat och nästan allt är mycket hotfullt.

Huvudpersonen Viktor anländer till en stad per båt men faller överbord och håller på att drunkna. När han vaknar befinner han sig i samma stad fast det tycks råda något slags diffus medeltid. Han känner igen sig men ändå inte. Framåt slutet hajar man till när namnet Brunkeberg plötsligt dyker upp, inget har tidigare givit geografiska associationer åt det hållet.

Greppet att en person oförmodat hamnar i medeltiden känns igen från H C Andersens Lyckans galoscher. Inga jämförelser i övrigt, men det kan vara ett nog så suggestivt grepp. Den svårt skadade Viktor tas om hand av människor, som främst verkar ute efter att använda sig av honom i något kriminellt syfte så fort han frisknat till.

Men vad som är kriminellt eller inte är svårt att avgöra. I den stad Viktor hamnat är hjärtlöshet och brutalitet det normala förhållningssättet människor emellan. Viktor försöker ideligen fly men han lyckas aldrig skaka av sig sina plågoandar. Överallt råder våld, hot och girighet. Vidrigheter hopas kring Viktor, som förgäves försöker hitta Stadskammaren, där han ska överlämna en lista över förlorade ägodelar, varav åtskilliga är småbarnssaker.

Man anar att någonstans i Viktors bakgrund finns en förödande eldsvåda, en katastrof som tagit hela hans familj. Hela romanen kan uppfattas som en mardröm, där Viktor bearbetar en djupt traumatisk upplevelse. Men den är utformad som en realistisk spänningsberättelse med mängder av våld, mystiska labyrinter, förföljelser och inte minst alla dessa hotfulla situationer. Man kan nästan sammanfatta Virdborgs hela författarskap som en gestaltning av olika slags dunkla hotbilder.

Det är dock för mycket av utdraget Drakar och demoner-äventyr över Staden och lågorna. Den tragedi som kunde ha givit relief åt det plågsamma traumat får vi bara mycket små antydningar om. Större öppningar bak mot det förflutna hade behövts för att göra Viktors öde riktigt engagerande.

FAKTA

PROSA Staden och lågorna

Jerker Virdborg

Albert Bonniers förlag