Arbetsrättslig deckargåta

Ny rapport beskriver förhållanden i thailändsk svenskfabrik

BOKRECENSIONER

SAKPROSA Mats Wingborg har undersökt konflikten vid Mölnlycke Health Cares fabrik utanför Bangkok, Thailand.

Rapporten, Vad hände i den gula zonen?, publicerad av Arena idé, är ett slags arbetsrättslig deckargåta i bästa Rashomon-stil, där perspektiven hela tiden växlar och sanningen är hal som en uppförandekod.

I centrum står 22 sparkade arbetare, de flesta fackliga aktivister. Företagsledningen påstår att de organiserat en vild strejk i form av två massmöten i en lagerhall som kallas just gula zonen. Nej, nej, det var informationsmöten som arbetsledningen själv kallat till, kontrar arbetarna.

En trepartskommitté som granskar saken konstaterar att uppsägningarna var olagliga. Men företaget hyr in toppjurister och tar saken till domstol. Samtidigt sätts de fackliga byråkratierna i rullning, sakta och med blandad entusiasm. Internationalerna och de svenska förbunden skriver brev och ställer frågor, men de svenska systerfacklubbarna på Mölnlycke – som har direkt tillgång till koncernledning och ägare – är direkt ointresserade. Det där får någon annan sköta.

Företaget driver en dubbel strategi av utköpning och utsvältning. Förlika er och vik er.

Och i takt med att arbetarnas pengar sinar, faller de en efter en till föga. Den vinner, som kan hålla ut längst.

Det blir aldrig någon rättegång, inga bevis läggs fram, ord står ännu i dag mot ord.

Men visst anar man hur det gått till. Och nej, det är inte bara min ingrodda misstänksamhet mot överheten som spökar. Utan också företagsledningens övriga meriter.

Man förbjuder, berättar Wingborg, facklig information, inte bara på arbetsplatsen, utan också utanför grindarna. Man skyller på ”oljud”. Sen kör man över fackklubben och förhandlar ner lönerna individuellt med varje arbetare – under hot att flytta produktionen till Burma, där lönerna är ännu lägre.

Samtidigt som man hela tiden bedyrar att man vill ha en god relation med facket.

Varför skulle man mot den bakgrunden lita på deras version just av vad som hände i den gula zonen?