Språktroll i politiken – så funkar de

Ny bok genomskådar politikernas ordval

BOKRECENSIONER

Vid det här laget är Nya Moderaterna och deras nyspråk välbekant. Arbetarparti betyder bara ”det ska löna sig att arbeta”, full sysselsättning betyder inte att alla arbetar, utan så mycket sysselsättning som möjligt utan att inflationen stiger. Och ”det ska löna sig att arbeta”, eller ”arbetslinjen” betyder egentligen att skillnaden mellan människor som arbetar och de som inte gör det ökar och bör öka. Att samhället slås sönder.

Språkkonsulten Sara Gunneruds Ordens makt i politiken är en pedagogisk genomgång, först av nyspråket, sedan av hur lyckade argumentationer fungerar, och till sist själva politikens kärna: ideologierna. Hur de uttrycks, vad de innebär.

Gunnerud, aktiv socialdemokrat, ställer två system mot varandra och det är ”borgerlig” och ”progressiv”. Det är, märker jag efter ett tag, en intressant genomgång trots att den är lite väl läromedelsaktig. I olika avsnitt om arbetets värde och synen på sjukskrivningar mejslar Gunnerud fram en skillnad mellan borgerlig och röd politik som är mycket tydligare än alla partiledardebatter tillsammans. Individ- och äganderättsperspektivet ställs mot gemensamhet på en rad olika fält.

Ordens makt i politiken är en användbar bok som öppnar ögonen och faktiskt skapar förutsättningar för att avläsa politiska utspel - vad menas med ord som rättvisa? är framhävandet av den egna förträffligheten på motståndarens bekostnad verkligen trovärdig? vad antyds egentligen? Men tyvärr är den lite väl smal i fixeringen vid den traditionella skiljelinjen: socialdemokratin mot borgerliga partier och främst då Moderaterna.

Ett aktuellt propagandanummer som jag hade älskat att läsa Sara Gunneruds analys av är till exempel Sverigedemokraternas alltmer sofistikerade metoder att tvätta bort sin rasiststämpel. Här är det uppenbart att det handlar om att ladda om begrepp, att vrida innebörder till något nytt, att med Gunneruds pedagogiska figur ”lyfta locket på ordlådan” och lägga in något nytt. Rasism omdefinieras till att bli något som nästan inte kan finnas, och därmed förstås inte heller kan beskriva SD. Det är inte bara nättrollen som trollar.

FAKTA

SPRÅK

Ordens makt i politiken

Sara Gunnerud

Katalys

ARTIKELN HANDLAR OM