Läsäventyr - med mersmak

Dramatikern Christina Ouzounidis nya verk ingen liten sak

Christina Ouzounidis.
BOKRECENSIONER

DRAMATIK ”Det började med språket” inleder dramatikern Christina Ouzounidis sin nya text om Antigone och det är ingen liten sak. Ett flertal iscensättningar av Ouzounidis språkorienterade texter har visat att dessa gör radikalt andra vägval och skikt möjliga på teatern och det känns starkt också i det nya stycket.

Suggestiv är ett slitet ord men i Ouzounidis nogräknade användning av språket är det ändå träffande. I Spår av Antigone (Modernista) öppnar suggestionen ett spann mellan klassisk myt och samtida förortsmiljö. Det är rikt och det är analytiskt. Det handlar om flickan, om hur en ordning genom hot om våld inlemmas, hur ett tillbakahållande blir naturligt hos Antigoneflickan, utgör hennes kringskurna tillvaro men också: problematiserar.

Att läsa Ouzounidis ord innebär äventyr. Det kan börja och sluta var som helst. Orden kommer överraskande, de står ensamma och avslöjade eller vävs samman i komplexa konsekvenser. Författaren synar också sitt eget språk, hur det ger uttryck. Ämnet är viktigt, det är bara flickan. Inte någon självmedveten och upprorisk förebild och färdig motsats som Antigone gärna tolkats som.

Flickan är här något annat. Något med anspråk på att vara mer grundläggande. Hon är ett resultat av en hel civilisation men kring henne cirklar frågor. Biologin som gjort henne sån, de andras blickar på henne, språket, det som kanske finns bredvid detta, inom henne, det som finns trots språket?

Ouzounidis mycket läsvärda text är nog, men ser ändå fram emot vad Pontus Stenshäll gör av den i Göteborg i början av nästa år!

FAKTA

DRAMATIK

Spår av Antigone

Christina Ouzounidis

Modernista