Absurd fars á la UKON

Medveten collageteknik av en samtidens mer intressanta svenska lyriker

Ulf Karl Olov Nilsson.
BOKRECENSIONER

Mannen med namnet, Ulf Karl Olov Nilsson - också känd som UKON - är en fascinerande lyriker. Han har ända sedan debuten 1990 med diktsamlingen Kung-Kung utforskat gränslandet mellan dikt och verklighet, försökt definiera vad som sker med omvärlden när man benämner den, ger den ett namn. Och hur man med språket kan låta det uppstå glipor mellan verklighet och föreställning.

Det är på ett sätt helt följdriktigt att han arbetar som psykolog och psykoanalytiker, för ibland kan man tänka att han genom sin litteratur skriver fram det som vi brukar kalla för en freudiansk felsägning. Och som väl på ett sätt visar det av oss själva som vi inte vill eller kan kännas vid?

Jag räknar UKON som en av samtidens mer intressanta lyriker. När han nu debuterar som romanförfattare är således mina förväntningar höga, även om jag redan efter ett tiotal sidor in i boken förstår att en roman av UKON inte, naturligtvis, går att genrebestämma hur som helst, för vad är egentligen Jag befinner mig i ett överflöd av kärlek för slags bok?

Till formen består den av ett antal avdelningar, indelningar som fungerar som kapitelrubriker. Huvudpersonen i berättelsen är Henrik VIII och vi möter hans livsresa från födsel till död, men det finns väldigt lite av traditionellt kunskapsstoff att ta med sig från denna historielektion. Texten vindlar sig i stället fram genom verklighetens alla absurditeter, giftermål, dödsfall, avrättningar, syskon, hemliga avtal. Det är förmodligen rent faktiskt sant, men skruvat bortom allt. Och ja, det finns en oerhört befriande humor här, inte minst i det att UKON komprimerar, destillerar verkligheten till en absurd fars.

Det finns i Jag befinner mig i ett överflöd av kärlek både en maktkritik och en språkkritik invävd i texten, vårt behov av hierarkiska och linjära mönster blir mycket tydligt. UKON arbetar med en medveten collageteknik, en litterär ”cut up”-teknik där han samplar sig fram till sin egen unika stil genom att använda sig av exempelvis Shake­speare, Oidipus och ett antal av Carl XVI Gustafs tal, plockade från hovets hemsida.

Så blir en cirkel sluten och en fantastisk roman fullbordad.

FAKTA

ROMAN

Jag befinner mig i ett överflöd av kärlek

Ulf Karl Olov Nilsson

Norstedts

ARTIKELN HANDLAR OM