Underhållande av Jesper Svenbro

Nya diktsamlingen Ekeby trafikförening är drastisk och elegant

Foto: FERDINANDO SCIANNA/MAGNUM PHOTOS
Jesper Svenbro.
BOKRECENSIONER

Pythagoras sats, formeln för hur kateterna förhåller sig till hypotenusan i en rätvinklig triangel, får väl fortfarande varje skolbarn lära sig. Pythagoras och hans lärjungar pläderade även för själavandring - metempsychosis - och det är den föreställningen som bildar stommen i Jesper Svenbros nya diktsamling Ekeby trafikförening.

Svenbro är inte bara poet, utan också välmeriterad forskare i grekisk filologi och filosofi. ­Djupa kunskaper om de för­sokratiska filosoferna, Thales, Anaximander, Anaxagoras, Empedokles, Parmenides, Herakleitos, för att nämna de mest ­bekanta, är materialet i diktsamlingen, tillsammans med, antar jag, Svenbros egna minnen. Samlingen förhåller sig därmed också till den svit självbiografiska dikt­samlingar som han har gett ut, till ­exempel Pastorn min far eller Himlen och andra upptäckter.

Hur går nu detta ihop? Vad vi ­möter i dikterna är helt enkelt ­reinkarnerade försokrater som i 1900-talets mitt befinner sig i Ekeby, den tid då Ekeby trafikförening var ett aktivt bolag (grön-gula bussar) med syfte att ”uppehålla automobiltrafik Ekeby-Hälsingborg m.fl. ställen till ett pris, som motsvarar kostnaderna för densamma” (föreningen begick likvidation 1995).

Eller är det bara ett studentikost maskspel? I dikten ”Sapfos ­papegoja”, där Sapfo läser Erik Lindegren, förklarar Gösta (!) ­Pythagoras att ”Ekeby trafik­förening / till stor del består av ­entusiaster som lärt sig / var sin försokratiker utantill och på så vis / ’blivit’ Herakleitos, Anaximander eller Empedokles”.

Pythagoréernas själar tycks ha stigit av vid en rad hållplatser, i andra kroppar, sedan den tidiga antiken, ett halvt millennium före Kristus. Sapfo läser Lindegren, Gunnar Ekelöf kommer på besök med sin ”Panthoidens sång” (­vilket skapar en del problem) och Selma Lagerlöf, som inser att hon en gång var en av de sjutton kvinnliga pythagoréerna, hittar en lyckad öppning till sin roman: ”Äntligen låg Gösta ­Pythagoras på Bårhuset i Landskrona. / Detta var ögonblicket han under hela sitt liv hade väntat på. / Församlade kring båren stod Alkmaion, Empedokles och några andra / ur kollektivet.”

Dessa sentida pythagoréer höll tydligen så sent som på 1960- talet till i Boserup, herrgården med anor från 1300-talet, och blir så vittnen till den hårda politiska linje som var i svang. Den försokratiska, eller rättare, senare tiders uppfattning om den försokratiska filosofin, som irrationell (alogos, myter) och 400- talets rationalism (logos, filosofi), är en alltför svart-vit syn; det gäller, då som nu, att kryssa ­mellan extrema synsätt.

Just detta är en av hållplatserna i Svenbros akademiska forskning; Sapfo kan räknas till filosofernas skara. Den som är bevandrad i tidig grekisk filosofi kan säkerligen hitta en rad eleganta subtiliteter i Svenbros diktsamling. Här finns också skikt som inte ryms i recensionsformatet, inte minst det metapoetiska skiktet, hur dikterna talar om det skrivna och lästa, hur rummen i dem skapas genom skrivandet och läsningen. Sällan har väl också de litterära föregångarna till Svenbro så kongenialt integrerats och diskuterats i hans diktning. Ekeby trafikförening är lärd, drastiskt underhållande och med en elegant saklighet som har få samtida likar.

FAKTA

LYRIK

Ekeby trafikförening

Jesper Svenbro

Albert Bonniers förlag

ARTIKELN HANDLAR OM