En provkarta över Wästberg

Nya boken ”Mellanhand” en litterär och personlig tillbakablick

Per Wästberg (född 1933) ser tillbaka i ”Mellanhand”. Foto: TT
BOKRECENSIONER

Det är det konkreta, det som kan uppfattas med sinnena, som Per Wästberg utgår från när han söker fästa något på papper. Han skriver det själv i ett av de korta prosastycken som utgör hans senaste bok, Mellanblad. Teorier, system eller alltför abstrakta modeller är honom främmande, tålamodet tryter när sinnena måste kliva tillbaka till förmån för det rena tänkandet. Hans prosa vimlar av detaljer, återgivna med en pregnans som gör det möjligt för läsaren att själv se det som beskrivs. Han har blick för det karakteristiska hos en människa, en miljö eller en händelse som han bevittnat eller själv deltagit i.

Dessutom har Wästberg blick för det komiska, eller dråpliga, vilket det finns åtskilliga exempel på i volymen. I Mellanblad samsas reflektioner med personporträtt, minnen med aforismer eller iakttagelser med valfrändskaper. Boken är något av en provkarta över de områden Wästberg behandlat i sitt omfattande författarskap; bilder från Stockholm, minnen av hans fars bekanta, kärlekshistorier, udda människoöden eller blixtbelysningar av några av alla de författare och intellektuella som han har träffat under sitt liv.

Om man envisas skulle man kunna kalla Mellanblad för fragment av en biografi. Dels på grund av alla de minnen som sträcker sig långt bak i tiden, dels med anledning av de reflektioner över skrivandet, tillvaron och kärleken som spridits ut i boken. Men det rör sig i så fall inte om det slags biografi som avslöjar eller gör upp med det ena eller andra (med något ödmjukt undantag). Wästberg kan vara personlig, men är sällan privat, måhända en skillnad som undgår de generationer som lever lika mycket i sociala medier som i en konkret verklighet av kött och blod.

I Wästbergs fall står det bortom varje rimligt tvivel att hans liv har varit och är allt annat än blodfattigt.

Hans erfarenheter, såväl de bokliga som mänskliga, är fästa på bokbladen med en språklig precision som utgör en inte ringa del av underhållningsvärdet.

ARTIKELN HANDLAR OM