Vanvård av viktig fråga

Mattias Svensson efterlyser en bättre behandling av sjukvården

Foto: TT
Ersta diakoni – platsen för tre vårdskandaler.
BOKRECENSIONER

Carlssons bokförlag har gjort sig kända för att låta berättarlust och djupa kunskaper bre ut sig i tjocka volymer, också om de mest udda karaktärer och perifera, inte sällan nöjsamma ämnen: Tennstopet, Kejneaffären, Johnny Bode.

Det mer allvarsamma ämnet svensk sjukvård avhandlar läkaren och docenten Magnus Edner på drygt hundra luftiga sidor. Själv kallar han Sjukvården behöver vård ”en rapport” och den fokuserar huvudsakligen på fyra nutida vårdskandaler i Stockholms läns landsting, varav tre rör den ideella föreningen Ersta diakoni.

Ersta ska ha vunnit en upphandling av undersökningar med mobilt ultraljud, för att därefter knappt bevilja några. De ska också ha startat ett barnhospice med god kvalitet, för att därefter med en omorganisation förstöra det mesta av tryggheten för dessa utsatta barn och deras hårt prövade familjer.

Den beskrivna verksamheten präglas av kortsiktighet, pengabrist och kompetensflykt, vilket i slutänden kostar mer både i vårdbehov och lidande. Direktörerna för den kristna, icke-vinstdrivna verksamheten är pikant nog samtidigt synnerligen välavlönade.

Ändå lämnas man som läsare med fler frågor än svar. Vem och var är Magnus Edner i detta? Han åberopar 40 års erfarenhet som läkare, men anför inte sällan partsinlagor från offentliga debatter och i andra fall hörsägen av typen ”bedömare har tyckt”. Samtidigt får inte de kritiserade komma till tals och ge sin version.

De generella slutsatserna är ännu svagare. Edner upprepar att svensk sjukvård successivt försämrats under 20 år, men kvantifierar sällan mer än att antalet vårdplatser minskat. I slutavsnittet får vi floskulösa luftpastejer om en framtida sjukvårdsmodell som ”är kunskapsbaserad”, där vårdregioner samarbetar ”på ett ansvarstagande sätt” och där politiker visar ”mod och ledarskap”.

Då har man nästan hunnit glömma att boken började med angelägna och bitvis välbeskrivna problem. Där borde den ha stannat, fördjupat sig och breddats. Sjukvården förtjänar en bättre behandling.

FAKTA

SAMHÄLLE

» Sjukvården behöver vård

Magnus Edner

Carlsson bokförlag

Mattias Svensson