ÅSIKT

Och vinnare är...

EDUARDO GALEANO utser de värsta av de värsta

1 av 5 | Foto: AP
Eduardo Galeano
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Trots det antal terrorister som med jämna mellanrum föds på dess heliga mark utgör Saudiarabien västvärldens främsta bastion i Mellanöstern.

Landet är en demokratisk monarki: det säljer en och en halv miljon fat olja om dagen till USA, till låga priser, och spenderar tio miljoner dollar om dagen på dyra amerikanska vapen.

Det är en monarki som älskar frihet: politiska partier och fackföreningar är förbjudna, fångar halshuggs eller stympas på talibanernas vis, och kvinnor tilllåts inte köra bil eller resa utan tillstånd av en far eller make.

Sedan maj 2000 har Saudiarabien varit medlem av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

Detta internationella erkännande av det dygdiga föredömet Saudiarabien, som gör så mycket för att främja sina femtusen prinsars mänskliga rättigheter, har inspirerat mig till att föreslå några andra slags belöningar:

Låt oss börja med att utnämna det amerikanska oljebolaget Unocal till världsmästare i representativ demokrati. Innan han fick sitt nuvarande jobb som president i Afghanistan arbetade den elegante Hamid Karzai för detta bolag, liksom Zalmay Khalizad, den nuvarande Kabulregeringens sändebud i Washington. Regnet av missiler som drev bort talibanerna har lett till representativ demokrati för representanterna från Unocal, som redan utformar planer för att förverkliga sitt gamla favoritprojekt: en rörledning genom Afghanistan som ska transportera gas från Kaspiska havet till västvärlden via Arabiska sjön.

Det är ett proppfullt startfält som tävlar om det latinamerikanska priset för oförvitlighet. Med tanke på hur många politiska ledare som har gjort sig en privat förmögenhet i samband med de senaste årens stora privatiseringskarusell kommer det loppet att vara ovisst in i det sista.

Här finns Raul Salinas, bror till den förre mexikanske presidenten, som fick smeknamnet "Mister Femton Procent". Den förre presidenten i Argentina, Carlos Menem, upprättade en Myndighet för särskilda ärenden i det enda syftet att driva in sina kommissionsarvoden. Sonen till den ecuadoranske presidenten Abdala Bucaram ordnade en fest för att fira sin första miljon. Pengarna som hittades i ett av de bankkonton som tillhörde Vladimiro Montesino, den peruanske expresidenten Alberto Fujimoris närmaste man, skulle ha räckt för att bygga 500 skolor.

Och vad ska man säga om Arnoldo Aleman, som bokstavligen är värd sin vikt i guld. Som borgmästare i Managua och president i Nicaragua ökade han sin förmögenhet från 26 000 dollar till 250 miljoner, enligt hans egen EU-ambassadör, som har god insyn i hans affärer. Var det för detta som Ronald Reagan drog in ett av världens fattigaste länder i ett blodigt, fullskaligt krig?

Får jag föreslå att priset för socialt ansvarstagande tilldelas Daimler-Chrysler?

Vid förra årets World Economic Forum - ett slags omvänt Porto Alegre-möte - hölls det mest uppskattade talet av en av Daimler-Chryslers direktörer. Jürgen Schrempp gjorde starkt intryck på sina konkurrenter genom att uppmana dem att se till att "företagen i världen i dag tar socialt ansvar". "I dag", sade han. Nästa dag avskedade hans företag 26 000 arbetare.

Och till George W Bush går priset för ofrivillig uppriktighet.

Som vi vet har Mänsklighetens president en del problem med sin mun. Trots vad hans mamma sagt till honom glömmer han ibland att tugga innan han sväljer, och han satte en Enron-pretzel i halsen. Han trasslar ofta in sig i ord och råkar säga högt vad han egentligen tänker. Hans svårigheter med att uttrycka sig befrämjar sanningen. Den 2 mars, till exempel, förklarade Bush: "Jag tänker skicka följande tvetydiga budskap till världen: marknader måste vara öppna."

Ett tvetydigt budskap, som han så väl uttryckte det. I Förenta staterna, en stängd marknad, har jordbrukssubventionerna sjudubblats under de senaste fem åren. I länderna i Syd, som är öppna marknader, har under samma tid miljoner och åter miljoner bönder tvingats att leva som snigeln, som kan klara sig ett helt år utan att äta.

Priset för maktfullkomlighet bör tilldelas tidskriften Newsweek.

Några veckor efter att tvillingtornen föll tryckte denna publikation en artikel av sin stjärnjournalist Jonathan Alter, i vilken denne skamlöst rekommenderade tortyr som den bästa metoden för att handskas med fienden framöver. Alter ansträngde sig för att utveckla de idéer som förts fram av president Bush, som i sina tal hade varnat för att från och med nu var allt tillåtet.

Journalisten säger det inte - eftersom man helt enkelt inte säger sådant - men det är ingenting nytt med att använda kriget mot Satan och kriget mot terrorismen som alibin för att bedriva statsterrorism. Från Inkvisitionens bödlar fram till militärerna som utbildats i tortyr vid School of the Americas är det väl känt att tortyr är en ineffektiv metod för att utvinna information, men ett extremt effektivt sätt att sprida skräck.

Vilket leder oss till utdelandet av priset för ekonomisk framåtanda, som går till skräckens industri.

Nu när allting annat har blivit privatiserat så kommer lag och ordning att bli det också. Brottsligheten ökar och människor är rädda. I Brasilien, till exempel, utgör de privata säkerhetsföretagen en armé fem gånger större än den nationella försvarsmakten. Detta är den mest dynamiska ekonomiska sektorn i det ojämlikaste landet i världen. I en obeveklig cirkelgång skapar Brasilien orättvisa, vilket skapar våld, vilket skapar rädsla, vilket skapar arbetstillfällen.

Medaljen för militära meriter måste gå till den argentinske pensionären Norberto Roglich.

I början av året hade de argentinska bankerna, i ett öppet krig mot folket, konfiskerat människors besparingar. Roglich, pensionerad, sjuk och desperat, gick till angrepp mot den finansiella fästningen med en granat i ena handen. "Ge mig mina pengar, annars sprängs vi alla i luften", sade han. Det var bara en leksaksgranat, men de gav honom hans pengar. Kort därefter blev han arresterad. Den dom som åklagaren begärde löd på fängelse i åtta till sexton år - för Roglich, inte för banken.

Det råder ingen tvekan om vem som bör vinna det samhällsvetenskapliga priset: Catalina Alvarez-Insua, som har definierat fattigdom bättre än någon annan. De fattiga är de som håller sina dörrar låsta, förklarade hon.

Om detta kriterium tillämpades skulle statistiken behöva justeras ordentligt för att visa att antalet fattiga är mycket större än vad de nuvarande siffrorna anger.

Catalina är tre år gammal. Det är den bästa åldern för att ta sig en snabb titt på världen, och se den klart och tydligt.

Eduardo Galeano

ARTIKELN HANDLAR OM