Aftonbladet
Dagens namn: Matteus
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Satsa ditt liv,
i en text

Hanna Hallgren queerifierar akademikerprosan, lyriken och kulturskriften

    Poetiskt queer.

Fanbärande (tänk er en dragking

i orddräkt) är oxymoronet. Ett substantiv, lysande ur dunklet. Det glider över läpparna, just som det glider och rinner, det levrar sig, salivrar sig, längs haka och hals -

Du får frågan: "Är du gränsöverskridare?"

Men svarar: "Jag är gräsöverskridare."

 

Poetiskt queer:

Stanna den fallogocentriska hästen. Sänk taxonomivärjan, syntaxskölden.

 

Fyll politiken med gräs, rötter, rhizomatiska kramringar, situerade blomkrukor, positionerade lindar (alt. "vindar") -

 

Utmana de språkliga normerna, de pneumonitiska ramarna, de heterosexistiska runorna. Urinera ditt namn. Märk hur skriften sprids; glittrar. Sommarskrift över snö.

Här har du punkter, kommateringar, semikolon, kolon - tecken: du heter allt som också skiljer -

 

Om du har en kropp: skriv på den. Variera variablerna, vilka som står var, men vässa rörelsen (skriv).

Embodiment. Materialism. Situated heartache.

Eller: skriver över - tvärs genom din bekroppsligade genealogi (material-semiotic actor). Du är inte Hannibal Lecter, men har nål och tråd i varje por. Sammantaget: nål och tråd genom hudduken, det är kroppens politik. Den du broderar med erfarenhet. Också om den är medierad.

 

En ny metaforik kring politiska kategorier. I stället för den primära, underliggande kategorin - tänk på små barn som dansar "Små grodorna" runt midsommarstången. Figurationen "Små grodorna" är en öppen kategori.

Figurationen "Små grodorna" hoppar av mångfald (s.k. metaforisk folkloristisk globalistik). Dess ring är krokig, rhizomatisk: ej öron, ej svansar - men samtidigt öppen för detsamma.

 

Men hellre än metaforik - metonymi. Att utveckla icke-hierarkiskt metonymiskt tänkande bereder väg - poetiskt, politiskt, visionärt.

 

Kl. 14:01, den 21 september. "Jag är hungrig. Det har regnat. Lägenheten (jag återvände från Linköping till Stockholm först igår) luktar ännu instängt." Poetiskt queer; att satsa sitt liv, i text, där referenserna överskrider vardagen, de artefaktiska begreppen intra-, inter- och extratextualitet står tillbaka för medierandet av visioner -

 

SOL.

    Poetiskt queer. Ett poetiskt queerifierat eller syntaktiskt piercat språk.

Idén är inte ny - jämför t.ex. med Hélène Cixous framgångsrikt drivna skriftprojekt écriture féminine. Men idén - poetiskt queer - är ändock annorlunda.

 

Snarare än kroppskonnoterande, är poetiskt queer en idé som tar fasta på HTBH-samhällets specifika subkultur: tonvikten läggs då vid den erfarenhetsbärande kroppens deltagande i ett kulturellt- och socialt sammanhang. Idén laborerar vid fästena (just) emellan.

 

Poetiskt queer är, som titeln ovan anger, ett upprop: att queerifiera sin syntax, sina meningar, sin genre är att ta lexikalt ansvar för queers etymologi, att språkligt transportera och uttryckliggöra annorlundaheten.

Avvikelsen bärs hos ett språk som svänger.

 

Aldrig torde förutsättningarna ha varit så goda för en akademisk poetisk queerifiering. Queer theory börjar inlemmas vid akademiska

institutioner. Det gäller att behålla spastiskheten, eller den protetiska konstitutionen, hos denna lem. Struprör, hand; ett spretande/retande bespråk.

 

Poetiskt queer - idén vilar också på ett ansvar utanför akademien. En språklig- och idébärande transport mellan universitet- och samhälle. Ett heterofilt borgerskap med krutonger, skall få sin kultursoppa förkryddad.

Idéer skjuts mellan akademi och soppa i en het sked.

Komponenter vid poetisk queerifiering, t.ex: transformationsgrammatik, homonymer, öppna teckensystem, utbrytningssatser, obestämda artiklar, bisatser, progressiva aspekter, måttsgenitiv, motsatsrelationer, naken form, påverkande talhandlingar samt bitransitiva verb och brott mot subjektsregeln.

 

(Historik) Antydan till poetiskt queer skymtas redan 1952 hos Majken Johansson i Buskteater, och

raderna: "Mitt namn/ är Ma-haha-jken/ Joha-honsson/ och mitt valspråk är/ att thékula färgar lackmuspapper/ gult/--/ Men detta är den högst/ organiserda människans delirium"

Hanna Hallgren , (poet , doktorand vid Tema Genus/Linköping , litteraturkritiker)
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet