ÅSIKT

Ska vi testa samer också?

Kurdo Baksi och Jolin Boldt om tankarna på ett ”Sverige körkort”

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I samband med det tragiska mordet på Fadime höjdes röster för att invandrare ska tvingas skaffa sig ett så kallat Sverige-körkort för att accepteras av samhället. En advokat har till och med förespråkat en återkallelse av medborgarskap för naturaliserade svenskar som begått grova våldshandlingar.

Och nu debatteras folkpartiets förslag om krav på test i svenska för att bli svensk medborgare.

Andemeningen i dessa förslag är gemensam: de som inte har hundra procent svenskt blod skall inte behandlas som majoritetsbefolkningen.

Inhumana förslag – och ogenomtänkta.

Våren 2000 antog Sveriges riksdag en lag om minoritetsspråk. Lagen erkänner speciella rättigheter för de etablerade inhemska minoritetsspråken: finska, meänkieli (=tornedalsfinska), samiska, jiddisch och romani chib.

Lagen är ett första försiktigt steg mot större rättigheter för de inhemska minoriteterna, grupper som har behandlats mycket illa av det svenska folkhemmet. Det är inte länge sedan man i Tornedalen straffade skolbarn som talade sitt modersmål.

Sveriges historiskt restriktiva hållning har väckt starka känslor inom de här grupperna, och i till exempel Finland har man varit upprörd över den svenska regeringens ointresse för sina egna minoriteter.

En orsak till detta ointresse har varit det mantra som regering efter regering har upprepat: i Sverige talar man svenska.

Det är en folkhemsnationalism som vi (svenskarna) inte velat ifrågasätta – trots att vi med stor upprördhet kommenterat till exempel den turkiska regeringens dröm om en stat där alla talar turkiska.

Folkpartiets utspel rimmar illa med verkligheten – Sverige är i dag ett land där man talar många språk.

Därför frågar vi:

Skulle folkpartiets nya medborgarskapskrav också gälla tornedalsfinnar och samer?

Gäller kravet Sveriges största invandrargrupp, finnarna, som talar ett officiellt accepterat minoritetsspråk?

Eller är det bara svartskallarna som ska språktestas?

I stället för att låsa oss vid krav som skulle drabba till exempel gamla människor borde man lyfta blicken från det trångt nationella och se sig om i Europa. Här finns stater som fungerar utmärkt trots att de inte är enspråkiga, till exempel Schweiz med sina fyra officiella språk.

Och folkpartiet borde kanske vända sig till Finland och diskutera dessa frågor med sitt systerparti svenska folkpartiet, som med stor kraft drivit minoritetsfrågorna. Deras synpunkter borde vara av stort intresse – om nu folkpartiet vill vara liberalt på riktigt.

Kurdo Baksi , Chefredaktör för Svartvitt med Expo , Jolin Boldt , Chefredaktör för Sesam