ÅSIKT

EN mångtydig skröna om ondskan och godheten

teater

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Torgny Lindgrens roman Ljuset är tacksam att göra teater av. Det visste vi förut, och intrycket förstärks av föreställningen på Västanå Teater. Romanens bibliskt pregnanta, arkaiserande prosa gör sig bra med teatralt magstöd.

Det hela handlar om när digerdöden kom till den västerbottniska byn Kadis och tog död på de flesta. Kvar blev familjer där männen bär mytiska namn som Könik, Avar och Önde och kvinnorna heter Eira och Ädla. Hur förfara och bygga vidare när all invand ordning är raserad är grundfrågan.

Ljuset är en mångtydig skröna om ondskan och godheten, om ansvaret och egennyttan. Själva Skrönan får här en egen roll, gestaltad av unge Oscar Leander, som med eleganta och påhittiga piruetter för berättelsen vidare.

Och som den berättas, med infallsrik scenografi och stort utspel. Själva spelmiljön gör sitt till: en väldig magasinsbyggnad där de arkitektoniska möjligheterna utnyttjats fullt ut. Det springs väldeliga mellan bänkraderna i detta fokliga drama om vadan och varthän.

Men det ageras också så det står härligan till. Herrar Hultcrantz Hansson, Jankert och Lagergren har en scen-auktoritet som får en att kippa efter andan. Den turkiskt inspirerade musiken är en njutning i sig.

Det finns många skäl att besöka Värmland. Västanå Teater hör definitivt dit.

teater

Gunder Andersson