ÅSIKT

Dödens lista

Maj Wechselmann om hur USA gav Irak bakterier att döda med

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Den 20 september i år ställde sig den lille vithårige, 85 år gamla senatorn Robert Byrd från West Virginia upp i amerikanska senaten och läste långa stycken ur en artikel som skulle publiceras i Newsweek tre dagar senare.

Han berättade:

"Sista gången Donald Rumsfeld besökte Saddam Hussein var den 20 december 1983, då Rumsfeld kom till Bagdad som president Reagans speciella utsände. Saddam och Rumsfeld tog varandra hjärtligt i hand, medan ett officiellt irakiskt tv-team förevigade händelsen. Rumsfeld skrev därefter i ett numera avhemligat telegram till Reagan att Saddam verkade vital och hade gott självförtroende, han bar en pistol i höftbältet. Enligt telegrammet hade Rumsfeld med sig personliga hälsningar till Saddam från Reagan och Rumsfeld uttryckte sin glädje över att vara i Bagdad.

Kort därefter började CIA förse Irak med satellitbilder av iranska militäranläggningar och USA skickade också stridsvagnar och annat militärt materiel via Egypten. Sedan började USA förse Irak med helikoptrar, kemisk analys-utrustning till Iraks Atomenergikommission (IAEC) och en lång rad bakterier/ svampar/virus till samma adress. Enligt laboratorieforskare kunde dessa bakterier användas för att framställa biologiska vapen inklusive mjältbrand. Det har medgivits från officiellt amerikanska håll att helikoptrarna senare användes till att bespruta kurdiska byar med giftgas."

Senator Byrd fortsatte med att ge en beskrivning av USAs växande engagemeng och lojalitet med Saddam under kriget Irak-Iran under åttiotalets senare hälft:

"En irakisk missil träffade det amerikanska fartyget USS Stark och dödade 37 amerikanska besättningsmän. Otroligt nog ursäktade USA Irak och intog den officiella hållningen att detta egentligen var ett olyckligt misstag från irakisk sida. USA använde istället incidenten för att anklaga Iran för en upptrappning av kriget i Persiska viken och nu började amerikanska kommandosstyrkor att spränga iranska oljeplattformar i luften och angripa iranska patrullbåtar. Ett amerikanskt krigsskepp sköt även ned ett civilt iranskt flygplan (Airbus) och dödade 290 iranska civila..... Inom några få veckor drog Iran sig ur kriget med Irak av fruktan för ett amerikanskt angrepp""

Senator Byrd frågade därefter minister Rumsfeld om USA hjälpte Irak att får tag på material för att framställa biologiska vapen under Iran-Irakkriget. Fick man bara skörda vad man själv hade sått?

Rumsfeld medgav i sitt svar att han varit Reagans utsände i Bagdad 1983, men detta uppdrag hade privat karaktär och han kommer numera inte ihåg några detaljer. Rumsfeld vet ingenting om det som Byrd anklager honom för och han tvivlar på att det kan vara sant".

Byrd: "Ursäkta men vad är det ni betvivlar?"

Därefter utbröt ett meningsubyte och till slut förklarade Rumsfeld att han numera har uppnått en ålder där ingenting som står i tidningarna förvånar honom.

Byrd: "Jag är faktiskt till och med lite äldre, men jag skulle gärna vilja ha svar på min fråga!"

Rumsfeld: "Jag ser så många historier hela tiden som är helt fel, jag vet inte, allt jag kan säga är..."

Byrd ger sig inte. Men det för omvärlden mest intressanta och viktiga som Byrd uppnår denna dag är att det amerikanska Handelsdepartementets avhemligade protokoll läggs till senatens dagliga referat.

Därmed blir det alltså officiellt att USA, med Handelsdepartements tillåtelse, exporterade en mångfald av världens farligaste bakterier och virus till Irak - samtidigt som Irak internationellt fördömdes för användande av giftgas mot såväl iranska soldater som irakiska kurder.

Bland de sjukdomsalstrare som USA skickade till Irak mellan 1985 och 1990 (och som FN:s vapeninspektörer jagade rätt på och förstörde 1998) fanns mjältbrand, den dödliga förgiftningsbakterien botulin, West Nil-feber och pest.

Dessutom: Histoplasma Capsulatum, en dödlig sjukdom som ger lunginflammation, förstoring av lever och mjälte, blodbrist... Brucella Melitensisbakterien som ger kronisk trötthet, aptitlöshet, muskelsmärtor, sömnlöshet... mycket farlig. Clostridium Perfringens, som orsakar blodförgiftning och kallbrand.

Maj Wechselmann