ÅSIKT

Replik till Jan Myrdal

LARS HAMMARBERG: Ska arbetarna bara veta sin plats och lyda order?

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Jan Myrdal är kritisk mot att SAC-Syndikalisterna delade ut årets civilkuragepris till de brevbärare i Mölndal som vägrade att dela ut valmaterial för Nationaldemokraterna. Det är att "röja väg för fascismen" skriver mäster Myrdal.

Myrdal visar upp en anmärkningsvärd grundsyn i sitt angrepp: arbetarna ska veta sin plats och lyda order. Men vi anser att arbetare i en kapitalistisk ekonomi inte har en skyldighet att i varje läge, till varje pris, uppfylla sin arbetsplikt. Myrdal förfäktar här korporativism!

För att ro påståendet i land är Myrdal tvungen att dra hårt på att utdelandet av priset kränkte yttrandefriheten och att kamouflera vilket parti och vilken typ av valmaterial det handlade om. Nationaldemokraterna är ett parti med kraftiga och tydliga kopplingar till den renodlat nazistiska rörelsen i Sverige. Under sina valmöten i Stockholm samarbetade partiet regelbundet med skinnskallarna i våldsorganisationen Blood & Honour, och Expos Daniel Pohl har i ett känt undercoverreportage visat på de nära kopplingar som partiet har med internationella nazistiska organisationer. Vi pratar här om ett parti som anser att alla medborgarskap för svenskar som kommit hit från länder utanför "den västerländska kulturkretsen" ska omprövas. Det var denna politik som brevbärarna i Mölndal menade hetsade mot folkgrupp, vilket är förbjudet i svensk lag. De ansåg att posten var ett mångkulturellt företag som måste tänka på sina anställda. Tack vare sin styrka som arbetskollektiv fick de Postens ledning att gå med på att inte dela ut valmaterialet.

När man vet att många av dem som ska dela ut valmaterialet känner sig hotade av det och kan förmoda att många av mottagarna kommer att känna detsamma, är det inte en orimlig åtgärd att vägra att dela ut materialet. Om det handlandet utgör ett hot mot yttrandefriheten, så är det ett hot som ett demokratiskt och antirasistiskt Sverige måste leva med. Annars är solidariteten med utsatta grupper i samhället bara luft värd.

Brevbärarna i Mölndal är väl värda SAC-Syndikalisternas civilkuragepris 2002!

Lars Hammarbergz

Brevbärare och SAC:s tillträdande generalsekreterare

ARTIKELN HANDLAR OM