ÅSIKT

Ni kan själva drabbas

JAN MYRDAL svarar

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Det är utmärkt att Mats Deland och Lars Hammarberg från SAC klart formulerar sig om de medborgerliga frihetsfrågorna. Det gör det lättare att i det offentliga dra upp en klar och tydlig gräns.

De hävdar båda att yttrandefrihet, tryckfrihet och församlingsfrihet icke gäller och icke bör gälla för motståndare och att detta inte ens behöver lagfästas utan att envar har rätt att ingripa mot det han eller hon finner förgripligt. (Ett slags privat självtäktsrätt i grundlagsfrågor kunde man säga.)

Det finns ingen annan logisk tolkning av deras ord. Det är bara att läsa deras inlägg ord för ord. Att de skriver med de vackraste och mest positivt värdeladdade ord betyder i sak ingenting. Sådant hör till det offentliga samtalets spelregler oavsett ideologi. Den som intresserar sig för den sinnevärldsliga nazismens och fascismens historia kommer snabbt att upptäcka att också dess företrädare formulerade sig med minst lika ädla och positivt värdeladdade ord som Deland och Hammarberg.

Genom att dra en klar gräns mot de grupper – oavsett om de kallar sig väns-ter eller höger eller mitten – vilka i teorin agiterar och i praktiken agerar för privata ingrepp mot meningsmotståndares medborgerliga rättigheter blir det också lättare att tydliggöra att motiven för de nuvarande lagliga inskränkningarna när det gäller yttrandefrihet, tryckfrihet och församlingsfrihet (de som EU vill skärpa) är principiellt felaktiga.

Deland och Hammarberg – och därmed SAC – bör intellektuellt och med argument bekämpas då deras ord utgör en fara för allas våra medborgerliga friheter. Med argument dock ty även om SAC i detta fall är en betydligt större – och därmed för våra grundlagsfästa friheter politiskt farligare – organisation än till exempel Nationalsocialistisk front vore det förkastligt att med hänvisning till dess frihetsfarliga (och i båda fallen för övrigt antiparlamentariska) agitation lagligen inskränka dess yttrandefrihet, tryckfrihet och församlingsfrihet.

I min diskussion om partiförbud med KPML(r) och Frank Baude påpekade jag att om de lyckades medverka till ett sådant förbud vore den första tidning som förbjöds av den reellt existerande statsmakten Proletären och den förste som fängslades Frank Baude. Även SAC borde i denna diskussion tänka på att det finns många inom den fackliga och politiska arbetarrörelsen som ser SAC som en svartfotsorganisation och knappt vill ta en syndikalist i hand. Bleve Lars Hammarbergs ord allmänt riktningsgivande då skulle det därmed kunna drabba just SAC.

Med andra ord; även den – individ eller organisation – som struntar i principerna bör i försiktig omsorg om det egna skinnet värna rättigheterna!

Jan Myrdal