ÅSIKT

Vem ska våga demonstrera nu?

ERIK WIJK om en HD-dom i går

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Efter sexton månader och ett femtiotal fällande domar har Högsta domstolen, äntligen, prövat ett Göteborgskravallmål i sin helhet. Jag hade hoppats på en viss nykterhet: vårens dom i påföljdsfrågan innebar ju att HD sänkte straffet med 80 procent samt påpekade att kravallerna i Göteborg inte nödvändigtvis var riktade mot toppmötet.

Inget sådant nu. Straffsatserna sänktes bara marginellt, någon ny bedömning gjordes inte.

Domen i går - med ytterligare två domar i enbart påföljdsfrågan - är en kalldusch för rättssäkerhet och medborgerliga friheter. Budskapet från justitieråden är riktat mot alla politiska demonstrationer: Ge fan i att organisera säkerhet kring era protester - vaksamheten kommer att tolkas som planering av kravaller. Ge fan i att protestera vid toppmöten - om ni så bara fixar en fest flera kilometer ifrån de höga herrarna kommer det att tolkas som våld riktat mot själva mötet.

De åtta ungdomar som nu slutgiltigt fälls för verksamhet i "sambandscentralen" knyts till brott genom faktafel och ett konspirationstänkande som strider mot grundläggande rättsprinciper.

Det är lagligt att lyssna på polisradio, ändå "bevisas" uppsåt av att ungdomarna bara noterat polisverksamhet. Men mig veterligt har nazister, det andra hotet, ingen avlyssningsbar radiokommunikation.

HD gör stor affär av "ett långt drivet säkerhetstänkande". Detta "bevisas" med att mottagarna av centralens sms-utskick genomgick "en särskild prövning av deras lämplighet". Ett grovt faktafel - vem som helst kunde skriva upp sig på en lista på Hvitfeldtska gymnasiet för att få sms. HD nämner heller inte att de flesta åtalade rekryterades på offentliga möten dagarna innan verksamheten startade. Säkerhetstänkande? Långt drivet?

Mycket mer har inte HD att komma med. sms-verksamhetens eventuella påverkan på kravallerna kan HD inte säga något om, medhjälpen som HD dömer för beläggs med termer som "kan hållas för visst" och "framstår som uppenbart".

Men så finns ju kopplingen till 21-åringen, en kontaktperson på stan: HD påstår att han mottagit sms hela dagen - och förtiger alltså att han fick sitt sista sms fyra timmar innan han begick den gärning som gör att han nu sitter av ett 2,5 år långt straff.

"Bevisen" mot 21-åringen är tre: tolkning av kroppsgester i samband med en demonstration, koppling till "sambandscentralen" (cirkelbevis, alltså) - samt att samme polisman som nu åtalats för mened vittnat om att 21-åringen uppmanat till våld.

Svag bevisning kopplas till falsk. Det är en skrämmande bild av rättskipningen.

Till detta kommer det rättsligt mycket allvarliga i att HD dömer de åtta kollektivt, utan att individualisera gärningarna - vilket strider mot Europakonventionen. Redan efter hovrättsdomen kritiserades detta skarpt av tunga jurister som förre Haagtribunalåklagaren Eric Östberg och straffrättsprofessor Susanne Wennberg. HD försöker undkomma genom att särskilja två av de dömda i straffmätningen, men likväl döms de inblandade på rättsvidriga förmodanden om "samförstånd".

Vi som engagerat oss i processerna har visat tålamod för att in i det sista ge rättsväsendet en chans. Icke. I en likalydande passage i de två andra domarna i går skärper HD tolkningen av samtliga upplopp i Göteborg: "Med hänsyn till den våldsut-övande folksamlingens agerande och den allmänna kännedomen om förhållanden i Göteborg i samband med EU-toppmötet och de våldsamma upplopp som förekommit måste folksamlingens avsikt med aktionerna ha omfattat ovan nämnda omständigheterna."

Snömos, ja visst. Men i klartext betyder det att de som planerar att protestera (eller alternativfesta) vid kommande toppmöten får se upp. Det kommer inte att uppfattas som ett försök att utveckla demokratin - utan som ett kriminellt angrepp på demokratin.

Gårdagen kan gå till historien som dagen då HD inskränkte demonstrationsfriheten.

Erik Wijk

Författare, kulturskribent