ÅSIKT

Imiterad verklighet

John Peter Nilsson ser en självklar Hasselblads-
pristagare

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Jeff Wall: "Insomnia", 1994, fotografi. Jeff Wall fick årets Hasselbladspris på 500 000 kronor.

Jeff Wall är självklar som årets Hasselbladspristagare: han är en av samtidens mest respekterade konstnärer och använder dessutom fotografiet som medium.

Den 56-årige kanadensaren arbetar med fotografier placerade i ljuslådor, visar avancerade iscensättningar av händelser, landskapsbilder och banala snapshots av detaljer ur verkligheten.

Det är främst iscensättningarna han är känd för - och de är otvivelaktigt hans bästa bilder. Det kan röra sig om alltifrån att frysa ett ögonblick då en ton-åring spiller mjölk utanför en skola (?) till en djupt avancerad allegori över döda krigsoffer i en skyttegrav.

Men det är inga enkla bilder av ett enkelt ögonblick. Wall använder veckor, månader för att fånga ett ögonblick. Han studerar miljöerna noggrant och då han använder inhyrda aktörer låter han dem träna för sin "roll".

På sitt sätt är det en dekadent hållning. Det är inte kulturen som efterliknar naturen utan tvärtom. Verkligheten är konstruerad, fiktion och realitet blandas ihop. Ibland tar han också datorn till hjälp och inkorporerar detaljer - och låtsas att det är på riktigt. Och till skillnad mot många epigoner gör han det med perfektionism.

Trots att Wall menar att han egentligen inte är en politisk konstnär skiner ett politiskt ställningstagande genom i nästan alla hans bilder. Inte ideologiskt. Snarare ett psyko-socialt ställningstagande.

Insomnia från 1994 visar en man som ligger på golvet i ett sjaskigt kök. En neutral bild av misär. Men då den presenteras i en ljuslåda, med en absolut genomtänkt komposition och med människan i naturlig storlek, framträder verkligheten som nästan öververklig. Jag känner empati. Bilden tränger sig på. Jag kan inte omfatta den i ett enda ögonkast utan min blick irrar från den ena punkten till den andra.

Jeff Wall vill uppmana mig att själv försöka koppla samman bilden. Själv försöka förstå vad jag ser. Det är en uppmanande hållning: Låt dig inte styras av and-ras uppfattningar.

Konst

John Peter Nilsson