ÅSIKT

Spola inte Skåne!

Författare och regissörer i öppet brev till SVT:s styrelse

1 av 4
Hans Alfredson.
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I dag har SVT styrelsemöte. På bordet ligger ett förslag om att lägga ned eller dra ner väsentligt på dramaproduktionen i Malmö. Ett sådant beslut skulle, enligt vår mening, bli ett allvarligt slag mot Skåne och skånsk kultur. Det innebär att produktioner skapade på plats i syfte att lyfta fram det skånska, inte längre har någon plats i det nationella perspektivet. En miljon människors liv ska inte längre kunna skildras inifrån.

För ett antal år sedan inleddes en regional satsning på radio- och tv-sidan, vilket ledde till ett återuppväckande av dialekten. Detta var positivt och vitaliserande, inte bara kulturellt utan också för den svenska demokratin och dess livsluft: det talade språket. Dialekten, och språket, är ju ingenting mindre än det fantastiska redskap med vilket vi minns oss själva, våra liv och våra förfäders liv. Ett folk utan språk är ett folk utan minne och ett folk utan minne gör man precis vad man vill med.

En oproportionerligt stark fokusering på livet i huvudstaden är inte bra för demokratin. Skeppsholmen och Cleo i all ära, men Skåne och andra delar av Sverige har minst lika mycket att ge som Stockholms innerstad.

Malmö TV har genom åren åstadkommit ett antal minnesvärda dramaproduktioner, Skånska mord, NP Möller, Fru Marianne, Villospår och Den femte kvinnan är bara några av de produktioner som fått beröm. Men var finns visionerna nu? Var finns planerna på en serie om den skånska ondskan - 30-talet? Var drömmen om ett stort epos om det nya Malmö - Sveriges mest expanderande stad? Var tankarna på spännande nedslag i Skånes blodiga historia? Ingenstans, uppenbarligen.

Men med en tro på det regionala, på skånskan och det skånska perspektivet, i botten, skulle kulturella landvinningar kunna göras. På och av Malmö TV. Goda exempel på kraften i det skånska är Stellan Skarsgård i Den enfaldige mördaren, Jan Malmsjö i NP Möller eller Max von Sydow i Pelle Erövraren, för att inte tala om Teatergruppen Oktober i Sven Klangs Kvintett. Ett bra och närliggande exempel på hur bra skånskan kan fungera dramatiskt fanns i Henric Holmbergs och Skillingeteaterns Norénuppsättning i somras, Tiden är vårt hem; varje nyans i dialekterna, och sociolekterna, utnyttjades för att förstärka illusionen - så som engelsmännen gör, oavsett om det är talteater eller tv-dramatik. Att därför ställa krav på att allt ska vara på dialekt vore emellertid lika dumt som motsatsen.

Det av tv-ledningen planerade beslutet går emot alla tankar som inspirerats av ett "Regionernas Europa", där skillnaderna inom nationerna ska lyftas fram och gestaltas. Och den ensidiga satsningen på mat och nöje för Malmö TV riskerar att cementera bilden av den glade skåningen. Dessutom skulle en nedläggning av Drama i Malmö bli ett hårt slag mot skådespelarna i regionen. En skådespelarflykt skulle betyda ett än mer utarmat teaterliv än det vi har nu.

Ett stort problem är den kulturella obalans som upprättas, inte bara inom tv. Beslutet riskerar också att slå hårt mot drömmarna om ett sydsvenskt/

skånskt filmliv. För att skapa en skånsk eller sydsvensk filmproduktion, krävs en bas; en filmbransch, ett filmklimat. Alla som strävar efter detta behöver locka hit kompetens av olika slag, verksamma produktionsbolag och filmarbetare. Det som lockar dessa, utöver befintliga miljöer, är produktionsresurser. SVT är i detta sammanhang en central och viktig aktör.

Den sydsvenska regionen är den kanske mest expansiva och dynamiska i Sverige och har nära till Danmark och ett vitalt produktionsklimat i Köpenhamn. SVT borde, som public service-företag, satsa stort och brett på drama och svensk spelfilm - givetvis i samarbete med alla andra aktörer i regionen. Att lägga ner dramaproduktionen i Malmö skulle vara ett stort svek från SVT mot alla dem som på olika vis arbetar för ett vitalt filmklimat i Sydsverige.

Tv-huset på Agnesfridsvägen i Malmö skulle kunna vara platsen för ett fyrverkeri av originella idéer om hur Skånes verklighet ska gestaltas dramatiskt och konstnärligt. Därför vädjar vi till tv-ledningen att inte lägga ned - eller försämra - villkoren för Drama i Malmö. Vilka skäl man än må ha så slår beslutet hårt mot alla drömmar om ett Sverige där alla delar ska leva. Det är i grunden ett djupt demokratiskt krav vi därför riktar till tv-ledningen: låt Drama i Malmö leva vidare, för landets, konstens och demokratins skull.

Hans Alfredson

Författare, dramatiker och filmregissör

Stefan Apelgren

Tv- och filmregissör

Fredrik Ekelund

Författare och dramatiker

Ebbe Gilbe

Filmare

Leif Magnusson

Filmregissör

Mattias Nohrborg

Vd Triangelfilm

Stellan Olsson

Tv- och filmregissör

Jan Sigurd

Författare och dramatiker

Jan Troell

Filmregissör

Agneta Ulfsäter-Troell

Journalist

Jacques Werup

Författare

[email protected] ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM