ÅSIKT

Varför gör medeltiden plötsligt en sån succé?

ÅSA LINDERBORG om en fråga som kan ha ett intressant - och obehagligt - svar

Foto: GUNNAR FARDELIN
I Europa utspelades fler tornerspel på 1990-talet än under hela medeltiden. Bilden från Medeltidsveckan i Visby.
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Sommaren nalkas och med den historieturismen. Den som på sin semester vill förflytta sig till äldre tider har otaliga erbjudanden att välja mellan. I de nybyggda vikingabyarna kan man fläta sitt skägg, dricka mjöd och titta på lerhus, och på de återskapade medeltida marknaderna kan man klä sig i struthatt med slöja, lyssna på fiddla och delta i kungakröningar. Aktiviteterna har ökat anmärkningsvärt snabbt under senare tid; Medeltidsveckan i Visby lockar hund-ratusen besökare varje år. I Europa utspelades fler tornerspel på 1990-talet än under hela medeltiden. Historieturism finns bara i den industrialiserade västvärlden och Norden intar en tätposition. Då den erbjuder ett interaktivt äventyr blir den en allvarlig konkurrent till museernas svalare salar. Men vad är det med detta som är så lockande?

Frågan intresserar arkeologen Bodil Petersson i den läsvärda avhandlingen Föreställningar om det förflutna. Arkeologi och rekonstruktion. Historieturism, menar hon, handlar om både kunskap, äventyr och politik. Kalmarunionen firades storslaget samtidigt som vi gick med i EU. Medeltidsfestivalerna är uppbyggda kring handel och marknad och syftar till att stärka vad man menar är de europeiska dygderna. Nutidens näringsliv ska hyllas genom att fira dåtidens. Vikingen framställs som entreprenör och fredlig handelsman och symboliserar ursprunget till den unika "gnosjöandan".

Näringslivet har glatt sponsrat verksamheten och kommunerna har sett det som en möjlighet att sysselsätta arbetslösa kulturarbetare och öka turismen. När ekonomin kärvade under 1990-talet ordnade många kommuner marknader och jubileer som sedan blev årliga; ett slags bröd och skådespel åt folket.

Att så många attraheras av detta menar Bodil Petersson främst ska förklaras med västvärldens rädsla att förlora kontakten med det förflutna och dess livsstil. Vi vantrivs med likformningen, menar hon, och räds den nya tekniken. De stora samhällsomvandlingarna, de globala omflyttningarna och flyktingströmmarna skapar ett behov av att förflytta sig till tryggare tider.

Detta känns inte helt övertygande. Och hur de - få - flyktingar vi tar in i Sverige kan förklara viljan att sätta på sig snabelskor och blygdkapsel, är en suspekt gåta. Den avgörande frågan är vad det är med forna tiders extremt stora och statiska klass- och könsskillnader som lockar hundratusentals människor. Hur kommer det sig att vi under de senaste åren åter har börjat romantisera feodalismen och varför vill vi att den svenska identiteten ska förläggas till perioder långt före folkhemmet? Och vad är det med det medeltida jungfruidealet som är så tilltalande?

Under Medeltidsveckan på Visby klär folk i första hand ut sig till högreståndspersoner såsom adel, köpmän och krigare. Det är också så att man klär ut sig till någon som socialt motsvarar ungefär vem man egentligen är. Vanligt folk eller tiggare är betydligt ovanligare. Jag tror inte att man hårdrar om man påstår att detta är en medelklassens manifestation i historisk förklädnad. Sin egen tids ökande klassorättvisor är man blind för eller bryr man sig inte om, men forna tiders hierarkier vill man studera närmare och romantisera kring. Klassamhället blir karneval och fest, trivsamt inramat av dräktparad och gästabud - bakom strävan efter det historiskt autentiska döljer sig en samtida autism.

Det känns som en omöjlig tanke, men hur kommer man att göra om man om 300 år vill rekonstruera den tid vi lever i i dag? Vems "romantiska" äventyr kommer morgondagens medelklass att vilja återväcka och vems erfarenheter kommer man att intressera sig för? Hur många kommer att klä ut sig till blatten från Rosengård och hur många väljer att gestalta bratsen från Djursholm? Är det Stureplan eller Fittja centrum som kommer att rekonstrueras?

Historia

Åsa Linderborg