ÅSIKT

Mördare som fått en orsak

Tahar Ben Jelloun om terrorn som kan krossa Marocko

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I terrorismen finns ingen återhållsamhet. Ett traditionellt tolerant och moderat land som Marocko utgjorde ett prima mål för den internationella terrorism som försöker destabilisera olika arabregimer. Samma terrorism har redan drabbat Tunisien (Djerba), Saudiarabien och vid upprepade tillfällen Egypten. En terrorism som föga överraskande riktade sig mot ett Marocko som vägrar föra en politik som bryter med Amerika och Västerlandet.

Kungen, Mohamed VI, är de troendes ledare och garanterar muslimernas fria trosutövning. Extremister och fanatiker får inte lägga beslag på religionen i politiska syften. Så till exempel är det förbjudet att skapa ett religiöst parti i landet. Något som inte hindrar att det finns en islamistisk opposition. En del av dessa islamska fundamentalister, som säger sig vara moderata och tar avstånd från våld, samlas i ett politiskt parti, Rättvise- och utvecklingspartiet. Partiet ställde upp i det senaste parlamentsvalet och fick 42 mandat, vilket gör det till landets tredje starkaste politiska kraft. Andra, mer oppositionella och radikala islamister, vänder ryggen åt demokratin och predikar i stället en brytning med Europa och Amerika, samt med marockanernas sekulariserade liv. De kräver ett förbud mot böcker, filmer, barer och så vidare .

För den unge kungen utgör terroristdåden en första politisk prövning. Man vill se hur långt man kan gå. Kommer han att visa sig lika hård och skoningslös som sin far? Det är en svår stund för såväl landet som för kungen.

Marocko är känt för att ha ett väl fungerande polisväsende och sänder sina experter till länder vid Persiska viken, som till exempel Abu Dhabi, och länder i Afrika. Så vad var det som hände? Varför lyckades terrorismen slå till mot detta fredliga, fria och moderata land? Kanske omorganisationen av inrikesministeriet var något som de som väntade på en sänkt vaksamhet drog fördel av för att agera. Nyligen krävde vissa islamister att europeiska kulturinstitut skulle stängas och att såväl skola som offentlig förvaltning skulle bli hundraprocentigt arabiskspråkiga.

Vad de egentligen är ute efter är att isolera Marocko, att ta ett steg tillbaka och göra landet till en härd för analfabetism och fanatism. I ett land som står på tröskeln till ett modernt samhälle vill de införa en islamsk lagstiftning (sharia) som skulle innebära en återgång till källorna och ett nej till demokrati och framåtskridande. De vill stänga landet och sätta punkt för dess öppning mot andra kulturer, språk och religioner.

Med dessa attentat efter dem i Saudiarabiens huvudstad Riyadh och just före turistsäsongen ville terroristerna lägga Marockos ekonomi och stabilitet i ruiner.

Ännu så länge vet ingen vilka mördarna är eller varifrån de kommer och, inte minst, vem som gav dem order. Det enda som är säkert är att ett arabiskt och muslimskt land med goda relationer till Europa, och till och med Amerika, ett stabilt, kulturellt sett tvåspråkigt och upplyst land som strävar mot demokrati, är ett land som den internationella terrorismen vill krossa.

Vad vi ser är de första följderna av den amerikanska interventionen i Irak. Bush släppte ut alla mördarna. Han gav dem utmärkta förevändningar för att skrida till verket. Vad blir nästa mål, efter Riyadh och Casablanca? Mer än någonsin förr borde det europeiska samfundet hjälpa Marocko att utvecklas och ta sig vidare på vägen mot ett modernt och demokratiskt samhälle. Fattigdom är terrorismens bästa vän.

Tahar Ben Jelloun , Översättning: Mats Löfgren