Aftonbladet
Dagens namn: Sibylla
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Oseriöst, Ohrlander

Björn Fries skriver om fria sprutor till narkomaner

    Det är fel att fria sprutor till narkomaner ger goda resultat, skrev GUNNAR OHRLANDER den 29 maj. I dag svarar BJÖRN FRIES, regeringens samordnare av narkotikafrågor.

    Gunnar Ohrlander påstår i Aftonbladet torsdagen den 29 maj att förslaget att göra det möjligt att under vissa förutsättningar kunna erbjuda rena sprutor till narkomaner som smittskydd är ett steg på väg mot en europeisering av svensk narkotikapolitik. Vad han glömmer är att sprutbytesprogram inte är en europeisk företeelse. De finns över hela världen. Även i USA. Det är dessutom en smittskyddsmetod som rekommenderas av FN.

I sin artikel hänvisar Ohrlander bland annat till situationen i British Columbia och menar att ”de narkotikarelaterade dödsfallen [är] högre där programmen genomförs”. Vad Ohrlander inte berättar är att forskarna bakom studien förklarat offentligt att deras forskningsresultat misstolkats i debatten. De menade att sprutbytesprogram hade bevisad positiv effekt på hiv-spridningen bland sprutnarkomaner – under förutsättning att de anpassades till lokala förhållanden.

Smutsiga nålar och sprutor ökar risken för spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland narkomaner. Rena sprutor minskar risken. Så långt är alla överens. Frågan gäller om sprutbytesprogram kan minska risken för spridning av hiv. Det anser jag att det finns stöd för i forskningen – under förutsättning att sådana program är en del av en rad olika stödinsatser. Den åsikten delar jag med USA:s motsvarighet till Socialstyrelsen och med många, många andra runt om i världen.

 

    Mitt förslag innebär att sprututbyte ska få finnas endast om man samtidigt kan erbjuda avgiftning och behandling mot missbruket. Det är en uppstramning av verksamheten, inte en liberalisering jag föreslår. Det måste gå att kombinera en restriktiv politik med en human människosyn.

Narkotikaproblemet är komplext. Därför är det nödvändigt att ha en noga genomtänkt politik byggd på grundlig forskning. Det räcker inte med att dra förenklade slutsatser och sen bygga sin politik på detta. Det blir fel i det korta loppet och direkt skadligt i det långa loppet.

    Jag är beredd att ha en narkotikadebatt byggd på fakta och sakpolitiska grunder. Men jag är inte beredd att ha en debatt byggd på illa dolda personpåhopp, liknande den som Ohrlander visat prov på. Han skriver att jag valde att hoppa av från medverkan vid Älvsjömässans kriminalpolisdagar. Hade han brytt sig om att ta reda på hur det låg till, skulle han ha fått reda på att jag låg hemma med feber. Ingen kan väl allvarligt anklaga mig för att inte våga ställa upp på en debatt. Det gör jag precis hela tiden. Det ingår i mitt opinionsbildande uppdrag, ett uppdrag jag tar på väldigt stort allvar: nämligen att arbeta för ett narkotikafritt Sverige.

Gunnar Ohrlander för en oseriös debatt. Narkotikafrågan i sin helhet är alltför viktig för att behandlas på den nivån.

 

Björn Fries

Nationell narkotikapolitisk samordnare

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet