Aftonbladet
Dagens namn: Lukas
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Svar direkt: Du har hamnat i fel sällskap, Fries

Gunnar Ohrlander svarar

    Ledsen för att du var sjuk den där dagen, Björn, och jag ber om ursäkt för att ha tolkat ditt avhopp på annat sätt.

Du har som chef för den så kallade Mobben, regeringens Mobilisering mot narkotika, tillstyrkt en hel del vällovliga projekt. Därför är det rent tragiskt att frågan om fria sprutor nu blockerar syftet med ditt uppdrag.

Vid narkotikapolisens möte i Västerås nyligen tog diskussionen om fria sprutor till allmän förtvivlan nära nog hälften av debatten.

Av tjugofem frivilligorganisationer som samlades i februari var det bara sju som stödde förslaget. Såväl Narkomanvårdsförbundet som Hassela och Kris (Kriminellas revansch i samhället) protesterade. ECAD (European cities against drugs) är emot liksom Folkhälsoinstitutet.

 

    När du i ditt inlägg bredvid och i förslaget om fria sprutor hänvisar till ”politik byggd på grundlig forskning” så är det ingenting mindre än ett intellektuellt haveri. Det enda vetenskapliga försök att utröna effekterna av försöken med fria sprutor i Malmö leddes av professor Sten Rönnberg på Socialstyrelsens uppdrag och kunde inte påvisa några positiva effekter (rapporten framlagd i december 1992).

Tvärtom har de narkotikarelaterade dödsfallen nära nog fördubblats i Skåneregionen mellan 1997 och 2000; enligt Smittskyddsinstitutet nästan tredubblades förekomsten av hepatit bland narkomaner i samma region 2001–2002 medan den minskade i Stockholmsregionen som inte delar ut sprutor (referat i Sundsvalls Tidning 1 april 2003).

 

    I dag minskar injektionsmissbruket bland yngre narkomaner, enligt Maria Ungdom i Stockholm, och någon hiv-epidemi existerar inte längre bland ungdom. Vilka signaler sänder man till unga, presumtiva missbrukare om myndigheterna börjar dela ut fria sprutor?

Du har kommit i fel sällskap, Björn. Fria sprutor stöds av knarkliberaler som i det ser en öppning mot en narkotikapolitik av holländsk modell. Lägg förslaget på hyllan.

 

Gunnar Ohrlander