Aftonbladet
Dagens namn: Marika, Marita
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

”Är du en självhatande jude?”

Noam Chomsky intervjuas av New York Times

    Din nya bok om amerikansk utrikespolitik, Hegemony or Survival: America”s Quest for Global Dominance har ett citat på baksidan där det står att du ”enligt mångas förmenande är den mest betydelsefulla nu levande intellektuelle”.

Jag tycker inte om etiketten intellektuell. Det mesta av arbetet som görs i den akademiska världen är kontorsgöra. En stor del av professorernas arbete är rutinmässigt.

    Jag förmodar att du inte syftar på dina egna insatser som professor emeritus vid MIT och världsberömd lingvist.

Jag har känt människor som är arbetarklass eller hantverkare och som råkar vara mer intellektuella än professorer. Om du arbetar 50 timmar i veckan på en fabrik så har du inte tid att läsa tio tidningar om dagen och gå igenom offentliggjorda regeringsarkiv. Men de människorna kan ha djupa insikter i hur världen fungerar.

    Din kritik av amerikansk utrikespolitik har gett dig nya anhängare efter 11 september - du har inte varit så här vördad sedan sittstrejkerna och debattdagarna under Vietnamkriget. Ser du något samband mellan ditt lingvistiska arbete och ditt radikala politiska arbete?

Jag ser praktiskt taget inget samband.

    Men du måste hålla med om att politiker, liksom i hög grad du själv, tjänar sitt levebröd med ord och ser språket som den yttersta verkligheten.

Språket är ett vapen som politiker använder, men språk är ett vapen på många mänskliga områden.

    Sant. Jag har ofta undrat varför det finns fler slanguttryck för död och genitalier än för några andra ord.

Död och genitalier är saker som skrämmer människor, och när människor är rädda utvecklar de olika sätt att dölja det skrämmande och uttrycka aggressioner. Det är vanligt enkelt bondförstånd.

    Tvivlar du någonsin på dina egna idéer?

Hela tiden. Du skulle se vad som händer inom lingvistiken. Jag ändrar hela tiden vad jag har sagt. Varje person som är intellektuellt levande ändrar sina idéer. Om någon på ett universitet lär ut samma sak som de lärde ut för fem år sedan så betyder det antingen att ämnet är dött eller att de inte har tänkt.

    Men till skillnad från många omvända vänsteranhängare har du inte förändrat dina politiska uppfattningar ett jota sedan 60-talet. Exempelvis är du fortfarande starkt kritisk mot Israel.

Jag vände mig emot att Israel grundades som en judisk stat. Jag anser inte att en judisk eller kristen eller muslimsk stat är ett lämpligt koncept. Jag skulle vända mig emot idén om Förenta staterna som en kristen stat.

    Din far var en ansedd specialist på hebreiska och ibland låter du som en självhatande jude.

Det är synd och skam att de som är kritiska mot Israels politik betraktas som antingen antisemiter eller självhatande judar. Det är groteskt. Om en italienare kritiserade italiensk politik skulle han då betraktas som en självhatande italienare?

    Har du någonsin gått i psykoanalys?

Jag anser inte att psykoanalysen vilar på vetenskaplig grund. Om vi inte kan förklara varför en kackerlacka bestämmer sig för att svänga vänster, hur ska vi då kunna förklara varför en människa bestämmer sig för att göra någonting?

    Hur skulle du förklara dina stora ambitioner?

Jag drivs av många saker. Jag vet vilka vissa av dem är. Den misär som drabbar människor och den misär som jag bär en del av ansvaret för. Det är hjärtslitande. Vi lever i ett fritt samhälle och privilegier medför ansvar.

    Om du känner dig så skuldtyngd, hur kan du då rättfärdiga att du lever ett borgerligt liv och kör en fin bil?

Om jag gav bort min bil så skulle jag känna mig ännu mer skuldtyngd. När jag besöker bönder i södra Colombia så vill inte de att jag ska avstå från min bil. De vill att jag ska hjälpa dem. Anta att jag avstod från materiella ting - min dator, min bil och så vidare - och bosatte mig på en kulle i Montana där jag odlade min egen mat. Skulle någon bli hjälpt av det? Nej.

    Har du någonsin övervägt att lämna USA för gott?

Nej. Det här är det bästa landet i världen.

Deborah Solomon/New York Times , Övers: Tor Wennerberg , © 2003 The New York Times Magazine
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet