Aftonbladet
Dagens namn: Tore, Tor
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Statens Jävligheter

I dag inleder Göran Greider sin nya serie – ”Avregleringar- nas svarta bok”

    Sala. Okänd stad. Ofta har jag begrundat de rostiga, nedklottrade vagnar som år efter år står avställda på stickspåren där, en symbol för ett avställt Sverige. Jag har stått vid stationen i samma stad och i åtskilliga andra städer och väntat på en ersättningsbuss, när tågen uteblivit. Omkring mig ett irriterat mummel från ovana tågresenärer; de vana har däremot med sig tjocka romaner som de rutinerat försjunker i. På senare år har jag, via ofrivilliga buss- och ibland taxiresor, lärt känna mycket av Sverige. Hela Sveriges järnväg, SJ, kan numera uttydas Statens Jävligheter och det skär djupt i en folksjäl där Sonja Åkessons Banvaktens jänta, Pär Lagerkvists Gäst hos verkligheten eller Kerstin Ekmans romaner från järnvägsknuten Katrineholm format en idé om SJ som folkets järnväg. SJ:s tågmästare skäms numera för sitt företag.

 

    1989 skildes Banverket och SJ åt. Några år senare hade Bildt-regeringen bestämt sig för att järnvägstrafiken skulle avregleras radikalt, trots att forskare varnade för det. Järnvägstrafik är en komplex sak. Konkurrens på spåret försvåras av ett så banalt faktum som att 90 procent av bannätet i Sverige är enkelspårigt! Att konstruera en tidtabell för ett helt land är en nästan omöjlig uppgift för ett monopol, och än svårare när många företag är inblandade. Stordriftsfördelarna är betydande inom järnvägstrafiken. Vid en avreglering går de förlorade samtidigt som kostnaderna för att hålla fler marknader igång ökar (direktörslönerna blir till exempel fler och högre).

Ändå kastade sig de ansvariga ut i avregleringsäventyret och de visste att de hade EU bakom sig. 2001 bolagiserades slutligen SJ och styckades upp i ett flertal företag. Verksamheter såsom underhåll och reparation, tidigare en del av SJ, blev nu egna bolag som skulle driva handel med ett snålt SJ AB. Investeringar och underhåll minskade, förseningar och inställda tågresor ökade. Med avregleringen gick även ett slags teknikkärlek förlorad, ja en inriktning på produktionen - som ersatts med vinstjakt och kostnadspress.

Hos tågreparatörer har jag sett samma bekymrade uppsyn som hos ingenjörer på ABB: Kvartalskapitalismen bryr sig inte om deras teknologiska passioner; den vill ha vinster, punkt slut.

I allt detta skymtar avregleringarnas metafysiska grund: Tron att bara en enda sorts marknad existerar och att det bara gäller att riva stängslet kring ett väntande marknadsparadis.

 

    Jag har farit med ersättningsbussar från Västerås till Ludvika, som stannat i varenda avkrok längs väg 66. När en sådan ersättningsbuss en januaridag i år körde av vägbanan och sex personer dog i ett inferno i kölden tänkte jag: Skulle tragedin ha inträffat om tåget gått som det skulle? En kvarts miljon betalade SJ AB i skadestånd till offrens dödsbon. Och jag har fört in min stilla undran på en sida i Avregleringarnas svarta bok.

Göran Greider
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet