Aftonbladet
Dagens namn: Tore, Tor
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Ekonomi på uppåttjack

Avregleringarnas svarta bok - del 3

    I november 1985 togs det politiska beslut som kom att få störst betydelse för vad som skedde med svensk ekonomi bara några år senare: överhettning, fastighetsbubbla, därefter massarbetslöshet samt enorma underskott. Då, i november, togs utlåningstaket för banker, bostadsinstitut och finansbolag bort. Kreditregleringen försvann nästan helt och det mest remarkabla i denna revolution är att ingen debatt fördes om den.

Tyngst enskilt ansvar för avregleringen bär utan tvivel Erik Åsbrink, på den tiden både ordförande i riksbanksfullmäktige och statssekreterare hos Kjell-Olof Feldt på finansdepartementet. Åsbrink ville inte ha någon debatt om saken. Han visste att reformen då skulle stöta på motstånd. Och Olof Palme var trött.

I själva verket släpptes nu en fruktansvärd privat expansion loss. I en redan uppåtgående ekonomi, där näringslivet badade i övervinsterna från jättedevalveringen 1982, injicerades ett helt nytt uppåttjack och resultatet blev en makalös köpfest. Från 1985 till 1990 ökade utlåningen från 600 miljarder till 1 900 miljarder. Någon har sagt att det var som att slopa motboken och fira det med sänkta spritpriser. Vad hjälpte det att finanspolitiken stramades åt; bankerna slängde ju pengar efter folk. Snart cirkulerade så mycket pengar i landet att fastighetsspekulanter började springa omkring i London och Bryssel och förköpa sig där.

 

    Jag måste säga att jag blev själaglad när jag läste Ingvar Carlssons nyutkomna självbiografi, Så tänkte jag. För första gången talar en ledande socialdemokrat ut om vad som egentligen hände de där åren. I åratal har myten odlats att Feldt var mannen som ville, men inte tilläts, hindra överhettningen i svensk ekonomi. I verkligheten bar Feldt, tillsammans med Åsbrink, huvudskulden till att svensk ekonomi spårade ur och de båda försvarar väl sin plats i Avregleringarnas svarta bok. Samme Åsbrink är numera för övrigt ordförande i den så kallade Förtroendekommissionen, som ska anvisa nya etiska regler för ett skandalomsusat näringsliv.

 

    Banker eller finansiell sektor - varje gång man hör orden bör man säkra sina tillgångar. När banksystemet avreglerades på nittiotalet var det för att öka konkurrensen. Motsatsen inträffade. Nu gör allt färre storbanker allt större vinster. Att hitta en bankomat är allt svårare och kunderna får göra alltmer bankjobb själva hemma på nätet utan att få betalt för det.

För närvarande pågår ett accelererande arbete inom EU för att få fart på avregleringen av hela den europeiska finansiella sektorn. På sikt kommer vi nog att stå där med tre, fyra europeiska jättebanker där en enorm makt koncentrerats. Finansdepartementets Gunnar Lund ser det som en gigantisk "pedagogisk uppgift" att förklara för folk att detta är bra för jobb, handel och tillväxt.

Pedagogisk uppgift? Det är inte utan att man hör hur en kommande katastrof är under uppsegling. I Avregleringarnas svarta bok lär nog avregleringen av EU:s finansiella marknader i sinom tid få sitt givna kapitel.

Göran Greider
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet