ÅSIKT

JA, Olle Sahlström är illojal

KULTUR

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I måndags skrev Olle Sahlström från LO Idédebatt om hur han blivit utfrusen i LO-borgen, bland annat för att han går emot facklig-politisk samverkan. Sahlström efterlyste en fri debatt inom LO. I dag får han svar av LO:s andre vice ordförande

ULLA LINDQVIST

:

"Dom säger att jag är illojal", är rubriken på en stort uppslagen artikel på Aftonbladets kultursida den 24 november. Ja, Olle Sahlström är illojal mot beslut som fattats av LO-förbundens medlemmar. Genom att argumentera mot facklig-politisk samverkan, tar han avstånd från beslut som fattats i demokratisk ordning. Medlemmarnas valda ombud har på LO-kongressen beslutat att utveckla den samverkan vi sedan länge har med det socialdemokratiska partiet. Olle kan tycka vad han vill om det beslutet, men han kan inte öppet agera emot det. Det borde vara självklart för den som är anställd i en idéburen organisation, som får sin lön betald av medlemsavgifter, att också vara lojal mot medlemmarna. Det gäller inte bara för LO:s ledning utan också för LO:s anställda. Vi kräver inte partibok för dem vi anställer. Vi har två mycket rimliga krav och det är att man ska dela arbetarrörelsens värderingar och att man ska vara lojal med demokratiskt fattade beslut.

Vi som fått förtroendet att företräda och arbeta för medlemmarna ska göra det. Det gäller beslut som fattas om facklig-politisk samverkan, liksom beslut om solidarisk lönepolitik eller om att arbeta för en företagshälsovård för alla. Det gäller helt enkelt alla beslut som kongressen fattar. Så fungerar vår demokrati. Det går inte att säga att några beslut är fel och andra rätt. Alla beslut ska respekteras. Något annat vore att svika förtroendet från medlemmarna och den organisation som gett oss förmånen att få arbeta för dess samlade vilja.

Olle ironiserar över tillväxtsamtalen och viljan att nå samsyn i några av de viktigaste frågorna som vi har att lösa framöver. Det gäller till exempel att många tvingas vara sjukskrivna länge, inte får rehabilitering och hamnar utanför arbetsgemenskapen. Det är ett stort problem för många medlemmar i LO-förbunden. Olle Sahlström skulle kunna medverka till en konstruktiv diskussion om hur vi ska lösa de problemen, i stället för att angripa ett av de viktigaste medlen som vi har för att nå politiska resultat.

Det har förekommit

uppgifter om att LO Idédebatt ska läggas ner och att Sahlström blivit uppsagd. Det är fel. Vi ska fortsätta idédebatten, men se över dess former. Vi har därför nyligen startat en diskussion om att utveckla den verksamhet som drivs inom ramen för LO Idédebatt. Det gör vi naturligtvis i nära samverkan med dem som i dag arbetar med LO Idédebatt. Beslut kommer att fattas före sommaren 2004.

Ulla Lindqvist

ARTIKELN HANDLAR OM