Aftonbladet
Dagens namn: Sibylla
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Stämplad - och stolt

OLLE SAHLSTRÖM om idédebatt och lojalitet

    Han blev utfrusen i LO-borgen för att han vågat invända mot facklig-politisk samverkan. Och den tankesmedja han arbetat för, LO Idédebatt, läggs ner.

    LO-ombudsmannen OLLE SAHLSTRÖM skrev den 24 november om en stelnad arbetarrörelse med makten som enda mål.

    Efter inlägg från bland andra LO:s andre vice ordförande Ulla Lindqvist återkommer Sahlström med en slutreplik. Debatten om yttrandefriheten och idédebatten inom arbetarrörelsen är därmed avslutad - för den här gången.

Så har LO-ledningen stämplat mig offentligt.

Jag är en illojal LO-ombudsman för min kritik av patriarkal maktstruktur och facklig-politisk samverkan. Beslut som "fattats i demokratisk ordning" får inte kritiseras, skriver Ulla Lindqvist, LO:s andre vice ordförande.

En fläkt av starkt obehag drar genom mig. Myndighetstonen andas hot. Jag smakar på ordet. Lojal. Jag funderar på vad det betyder, tvekar, är inte säker. Ulla Lindqvist däremot tycks inte tveka.

Har inte lojalitet en klang av lathet eller, snarare, av passivitet? Anpassning ungefär. Till skillnad från ordet solidaritet som mer klingar av handling, motstånd och strid.

Är det en tillfällighet att Ulla Lindqvist stämplar mig som illojal och inte som osolidarisk?

Jag är lojal mot något, tänker jag vidare, mot kungen, fosterlandet, arbetsgivaren eller partiet. Men jag är solidarisk med någon eller något. Orden har olika riktning. Lojalitet riktar sig uppåt och lämnar dörren öppen för underordning. Det gör inte solidaritet. Solidaritet förutsätter tvärtom jämbördighet och ömsesidighet. Kan man vara solidarisk och just därför tvingas bli illojal?

Enligt ordboken stammar lojal ur latinets lex, legalis. Det vill säga lag, lagenlig. Och är det inte om Lagen, den formella ordningen, som Ulla Lindqvist skriver? Hon skriver om lagen, men inte om lagens anda. Hon skriver inte om den moral som föregår lag.

 

En gång gjorde arbetarrörelsen skillnad på lag och rätt, lojalitet och solidaritet. Den var medveten om att den annars riskerade att sjunga den bestående ordningens lov. Ulla Lindqvist tycks ha förlorat den distinktionen ur sikte.

För hur ska jag annars förstå att hon, istället för att delta i debatten om arbetarrörelsens patriarkala maktstruktur, ställer sig ovanför den och läser lagen? Och intar hon därmed inte den patriarkala position som så många förknippar med LO? Det vill säga, den patriarkala position som arbetarrörelsen en gång bekämpade.

*

Fan vet, när jag tänker efter, om jag inte är stolt över att stämplas som illojal! Jag blir rädd när LO:s andre ordförande talar maktspråk för klassamhället har gjort sitt avtryck i mig. Men i mig finns också upproret och jag har aldrig funnit mig i klassamhällets eller arbetarrörelsens auktoritära ordning.

Och är dessutom inte brist på lojalitet en förutsättning för tankefrihet? Jag tänker på det när jag läser Anne-Marie Lindgrens ångestnupna artikel. Ängsligt tassar hon fram över den facklig-politiska terrängen. Så lätt det är att sätta ner foten fel i en terräng som är så minerad med tabun och partilojalitet!

Åsa Linderborg pekar på en tradition i arbetarrörelsen som löser ideologiska konflikter med uteslutningar, utfrysningar och petningar från valbar plats. Och det är i den traditionen som ordet "illojal" har sin särställning, skriver hon. Det är "disciplineringsdiskursens vanligaste glosa". Tiden är inne för revolt mot den traditionen, tänker jag.

*

Så vad bör göras? frågar Petter Larsson.

Bygg idédebatten underifrån, svarar jag. Häng inte upp den på LO:s eller SAP:s kanslikrokar. Skapa lokala mötesplatser för all vänster, för fackföreningar, Attac och andra rörelser. En vänsterrörelse måste också gå före i experiment och försök att fördjupa formerna för en folkrörelsedemokrati som slår undan benen på partisekterism och vanmakt.

 

Jag ser fram mot den stora oredan, den befriande vildvuxenheten och det fruktbara tvivlet. Det vill säga det som både partiexpedition och LO-kansli bekämpar. Vänsterns olika idéströmningar måste komma till tals. Ta därför fasta på den ekumeniska idén och andan från Socialistiskt Forum. Det är en anda laddad med utopisk energi.

Många och olika debattcentra främjar fritt meningsutbyte. Det gör inte LO:s och SAP:s gemensamma tankesmedja. Ett kanslitungt debattcentrum av det slaget är tvärtom jordmån för idésteril lojalitet.

Olle Sahlström
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet