Aftonbladet
Dagens namn: Tore, Tor
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Framgång gör inte makt till rätt

    Gripandet av Saddam Hussein beskrevs omedelbart och unisont som en historisk händelse, en världshändelse.

Det är mer en avsiktlig konstruktion än en korrekt beskrivning. Det som rent faktiskt har hänt är att en före detta diktator gripits. Det är bra. En massmördare kan ställas inför rätta. Men det är inte i sig självt någon världshändelse.

Det GÖRS TILL en världshändelse och blir därmed användbart för politiska syften.

Medborgarrättsorganisationer och vänsterns opinionsbildare argumenterar för att skicka Hussein till Haag (något som, för övrigt, skulle kräva en helt ny domstol.) De stärker därmed idén om internationell lag och kritiserar indirekt USA för att man vägrat godta den internationella brottmålsdomstolen.

Men det är framför allt hökarna som försöker använda gripandet till sin fördel.

Genom att påstå att motståndet nu ska kollapsa hoppas Bush, Blair och andra demoralisera motståndsrörelserna. Genom att blåsa upp gripandet till en gigantisk triumf försöker de slå undan fötterna för den inhemska oppositionen. De är hårt pressade på hemmaplan: deras lögner har genomskådats och opinionssiffrorna fallit. I brist på massförstörelsevapen kan en fångad Hussein duga som valvinnare.

I Sverige handlar det inte om politiker som ska rädda sina positioner, utan om debattörer som ska vinna en debatt i efterhand. När svenska tidningar nu på ledarplats raljerar över att Schröder och Chirac tycker det är bra att Hussein gripits (Svenska Dagbladet) eller hyllar gripandet som en fantastisk seger (Sydsvenska Dagbladet, Expressen) fyller det - avsiktligt eller ej - samma funktion: att i efterhand rättfärdiga kriget och täppa till truten på krigskritikerna.

 

    Detta trots att ingenting som har bäring på krigsdebatten har hänt.

Anfallskriget är inte mer lagligt eller moraliskt försvarbart i dag än det var när det utlöstes. Ockupationen har inte blivit mindre olaglig nu än i förra veckan. Angrepp på ockupationsmaktens styrkor är lika berättiga-de nu som förut.

Framgång gör inte makt till rätt.

Petter Larsson
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet