Aftonbladet
Dagens namn: Ursula, Yrsa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Tack, mor och far!

(Eller: hur korkat får ett kulturråd vara?)

    Ett stort tack till mina 84-åriga föräldrar, som gjorde det Statens kulturråd (eller Stockholms kulturråd, som det uppenbarligen borde kallas) inte gjorde: de hjälpte Tidningen Boken och ”värnade om mångfalden”, som det så vackert heter att Statens kulturråd ska göra.

Statens kulturråd har via sin så kallade referensgrupp delat ut produktionsstöd till kulturtidskrifter: sisådär en halv miljon var till litteraturtidskrifter i Stockholm och sisådär en 100 000-

150 000 kr till de fattiga (de blir ju det till slut) kusinerna från landet.

En av dem är Tidningen Boken. Om vi hade haft stöd i nivå med våra kollegor i Stockholm hade vi klarat oss bra. Men sedan rådet för några år sedan sänkte vårt redan låga stöd har vi pumpat in 300 000 privata kronor i företaget. Nu under hösten är det mina föräldrars pengar som räddat tidningen.

Men nu går det inte längre.

I dag finns endast två ren-odlade litteraturtidskrifter av större format på det skönlitterära området i Sverige. Allt om Böcker/Parnass med 400 000 kr i stöd, Tidningen Boken med 150 000 kr. Allt om Böcker utkommer med sitt sista nummer nu i december, eftersom pengarna har tagit slut. Det är djupt allvarligt. Tidskrifter som recenserar litteratur och presenterar författarskap är oerhört viktiga i ett samhälle där litteraturbevakningen är på väg att få stryka på foten.

Men tror Statens kulturråd att Tidningen Boken ska kunna överleva på 150 000 kr när Allt om Böcker inte kan det på sina 400 000 kr?

Så dumt kan väl inte ett kulturråd vara?

 

    I kulturrådets informationsblad för 2004 står det, under rubriken Allmänna förutsättningar: ”Produktionsstöd ges till tidskrifter vars kostnader överstiger intäkterna och som inte har eller borde ha förutsättningar att med egna medel eller med stöd från annat håll kunna finansiera utgivningen.”

Denna paragraf gäller uppenbarligen inte tidskrifter i ”landsorten”. Kulturrådet säger inte att man ger pengarna till sina kompisar i Stockholm. Nej, man hävdar att man gör en rent kvalitetsmässig bedömning.

Som pengarna fördelas är litteraturtidskrifterna i Stockholm till och med tre gånger bättre än de i landsorten.

Visst är det konstigt!

 

    För några år sedan hade Tidningen Boken

200 000 kr i årligt stöd (redan det mindre än hälften av vad våra Stockholmskolleger hade). Erik Östling, handläggare och den som byggde upp systemet med produktionsstöd, ansåg att Tidningen Boken med sin folkliga profil hade en viktig roll för folkbildningen. Och vi vet att han propagerade för ett högre stöd till oss.

När han avlidit sänktes stödet för Tidningen Boken.

Styrelsen tog dock referensgrupp och handläggare i örat och Tidningen Boken fick tillbaka 50 000 kr sedan 80 av landets ledande författare och intellektuella skrivit på ett upprop för att rädda Tidningen Boken.

Men vid nästa utdelning av produktionsstöd tog referensgruppen ifrån oss de 50 000 kronorna och på den nivån har det fortsatt.

År efter år sitter nu i stort sett samma referensgrupp och fäller sina domar.

 

    Skrota denna prestigehungriga och enväldiga grupp av smakdomare! Det krävde Jan Myrdal i Aftonbladet för flera år sedan. Ja, gör det!

Tidningen Boken har en stark ställning på Sveriges bibliotek och vi har massor med vittnesbörd från bibliotekarier om att Tidningen Boken är den litteraturtidskrift som är mest populär och mest läst bland vanligt folk.

Men så vill inte Statens kulturråd att det ska vara. Om inte Agda Svensson i kassan på Konsum vill läsa BLM, så ska hon ta mig fan inte ha någon litteraturtidskrift alls.

Folkbildning - det är ju bara för de intellektuella!

Bo Axelsson
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet