ÅSIKT

20 miljoner i anslag

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Regeringen fattade vid regeringsförklaringen 1.10 2002 beslut om ett designår 2005. I linje därmed fick Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, i uppdrag av Leif Pagrotsky att utarbeta ett nationellt designprogram, Sverige ger omtanken form, för åren 2003–06. Uppdraget följdes förra året upp med ett anslag på 20 miljoner till projektet Design som utvecklingskraft för näringsliv och offentlig verksamhet.

Vidare beslöts att Svensk Form ska förbereda och genomföra själva designåret. Svensk Form är en medlemsorganisation med anor från Svenska Slöjdföreningen och ligger på Skeppsholmen i Stockholm. Tanken är inte att Svensk Form ska driva så många egna program utan istället samordna de projekt som anmäler sig till Designåret. För att möjliggöra detta har Svensk Form fått två miljoner av SVID:s anslag och en miljon från kulturdepartementet för hemsida och nyhetsbrev.