Aftonbladet
Dagens namn: Severin, Sören
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Slutreplik: Ansvarslös radio

Roy Andersson svarar på Christoph Anderssons replik

    I slutet av 1970-talet får världen en helt ny sjukdom, förorsakad av ett helt nytt smittämne, ett virus som angriper och förstör människans immunförsvar, och som det därför inte går att vaccinera sig mot. Ett sådant virus fanns inte hos människan före aids.

Enligt världshälsoorganisationen WHO, som fört statistik över aidsepidemins utveckling, startade epidemin i USA, cirka fyra år innan den blev synlig i Afrika. Det är ett besvärande faktum för dem som vill hävda att sjukdomen och smittämnet har uppstått naturligt i den varma och fuktiga centralafrikanska djungeln.

Afrika var under lång tid koloniserat av europeiska stater. USA:s samröre med denna kontinent var under samma tid synnerligen marginellt, näst intill obefintligt.

Ändå blev USA aidssmittat långt före Europa. Detta är också ett besvärande faktum för dem som haft fräckheten att peka ut Afrika som vår tids Blåkulla, där lömska virus ruvat och plötsligt åsamkat först USA och sedan hela mänskligheten en ny fruktansvärd sjukdom.

 

    Men allra mest besvärande är det faktum att en ansenlig del av den "civiliserade världens" virologer under 60-talet bevisligen varit involverade i ett projekt som gick ut på att i laboratorier skapa ett helt nytt virus som angriper människans immunförsvar, och som det därför inte går att vaccinera sig mot. Användningsområdet var biologisk krigföring. (Källa: SIPRI, The problem of chemical and biological warfare; Vol. 2, 1973). Ett vansinnesprojekt kan man tycka. Men man får hålla i minnet att mänskligheten vid denna tid också var utlämnad till ett annat vansinnesprojekt, förintelse genom kärnvapenkrig (Kubakrisen).

P1:s mediemagasin Vår grundade mening hör uppenbarligen till dem som vill mörka eller bortförklara ovan nämnda besvärande fakta. Det är ansvarslöst. Genom att undanhålla allmänheten kunskap om sådant som allmänheten behöver veta för att kunna hejda framtida vansinnesprojekt av alla de slag bidrar man till att göra allmänheten passiv, ovetande och värnlös. I ett sådant samhälle frodas rasism och vidskepelse.

Det är inte sannolikt att aidsviruset är den slutprodukt som biovapenforskarna strävade efter. Men att det är en biprodukt från sådan forskning är oändligt mycket sannolikare än storyn om grönapan som bet en inföding i Afrika.

 

    I Vår grundade mening 2 januari 2004 intervjuas en före detta stasiofficer, som säger att det var Stasi som fabricerade teorin om att aidsviruset var en amerikansk laboratorieprodukt med hjälp av uppgifter som "fångats upp" i USA. Hur kan en reporter för ett radioprogram med det namnet och tillika lärare i journalistik vid Södertörns högskola glömma att fråga officeren var dessa uppgifter fångats upp, hur de fångats upp och inte minst vad uppgifterna bestod i? En förklaring kan vara tidsbrist. Att ha bråttom och dessutom vara dåligt insatt är en dålig, rentav farlig kombination. Det var huvudanledningen till att jag inte ville låta mig intervjuas av reportern, Christoph Andersson, före jul. Jag tyckte att han skulle läsa på mer. Det behövde jag också men var upptagen av en omfattande långfilmsproduktion. Jag föreslog därför att vi skulle använda helgerna till att förkovra oss i detta oerhört viktiga ämne. Den tiden eller det tålamodet visade sig Vår grundade mening inte ha.

Roy Andersson
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet