Aftonbladet
Dagens namn: Sibylla
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Dubbel vapenmoral – eller ingen?

Petter Larsson om den framgångsrika svenska vapenexporten

    Det går fint för svensk vapenindustri.

Vapenexporten nästan fördubblades under 2003 och Sverige är i dag nummer elva av världens vapenexportörer.

En nöjd biträdande finansminister Gunnar Lund kunde i mars konstatera att "Ökningen" vittnar om att svensk försvarsindustri hävdar sig väl inom ramen för en restriktiv exportkontrollpolitik".

Den restriktiva politik Lund syftar på formuleras bland annat i riksdagens riktlinjer: "Tillstånd till utförsel av krigsmateriel för strid, eller till annan utlandssamverkan som avser krigsmateriel för strid eller övrig krigsmateriel, bör inte beviljas om det avser stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, oavsett om krigsförklaring har avgetts eller ej, stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt eller stat som har inre väpnade oroligheter."

De svenska vapnens erövring av världen fortsätter också i år. I måndags meddelades att Saab har fått nya kontrakt med den amerikanska armén. Det handlar bland annat om att sälja lätta anti-stridsvagnsvapen, ett slags raketer, lämpliga för krigföring i stadsmiljö.

Hur det går ihop? En möjlighet är att riksdagens riktlinjer ignoreras. En annan att USA inte är i krig.

En vanlig definition inom konfliktforskningen är att krig föreligger om mer än 1 000 personer dödats i strid under ett år. Så har skett i Irak.

Jag ringer till fredsforskningsinstitutet Sipri och får veta att det troligen inte finns något formellt FN-dokument som fastslår att det är ett krig - någon krigsförklaring utfärdades aldrig. Men det kräver ju heller inte riksdagens riktlinjer. Däremot finns dokument som hänvisar till "ockupationsmakten" och som uppmanar denna att återbörda makten till det irakiska folket. Detta indikerar, menar man på Sipri, att det i alla fall inte är fred.

Den svenska regeringen delade så sent som vid riksdagens utrikespolitiska debatt den 11 februari den åsikten:

"När Förenta staterna och dess koalitionsmedlemmar beslöt att inleda krig mot Irak " Trots att säkerhetsläget förblir kritiskt, "och trots att civila irakier och koalitionssoldater dödas dagligen, " För att Irak skall bli ett fritt, demokratiskt och livskraftigt samhälle måste suveräniteten återupprättas."

Petter Larsson
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet