Aftonbladet
Dagens namn: Tore, Tor
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

…och en ny larmrapport

Maj Wechselmann läser Amnestys årsrapport

    Amnesty International har för första gången på 20 år haft möjlighet att arbeta i Irak - och kan nu i en årsrapport därifrån (30 april 2004) sammanfatta kränkningarna av mänskliga rättigheter sedan april 2003.

Att tryckfrihet och frihet för politiska organisationer upprättats under det styrande rådet står på plussidan. Men här finns också den hittills skarpaste kritiken av ockupationsmyndigheterna.

Rapporten påpekar att ockupationsmakten från första början varit passiv inför angreppen på offentliga byggnader och arkiv: "Den förstörda och plundrade infrastrukturen har gjort livet oerhört osäkert för civilbefolkningen."

Mer än 10 000 civila irakier har dödats sedan 20 mars 2003. Enligt amerikansk militär har man, till och med november 2003, utbetalat 1,5 miljoner dollar till civila offer eller släktingar till människor som allvarligt sårats eller dödats av amerikanska soldater. Men enligt rapporten har mängder av dödsskjutningar inte rapporterats och namnen på människor som vådaskjuts publiceras inte. I motsats till vad som är fallet med utlänningar företas inga undersökningar för att få klarhet i fallen. För en dödad familjemedlem kan en irakisk familj få upp till 1 500 dollar i ersättning. (Kan jämföras med att en utländsk säkerhetsvakt/legosoldat kan tjäna 1 000 dollar om dagen, min anm.)

 

    Rapporten konstaterar: "Ingen amerikansk soldat har åtalats för att illegalt ha dödat en civil irakier. Irakiska domstolar har förbjudits att ta sig an rättssaker mot amerikanska soldater eller ämbetsmän. I själva verket opererar amerikanska soldater fullständigt laglöst " Koalitionsstyrkorna tycks kränka alla normer för de mänskliga rättigheter som de antas att upprätthålla. De har torterat och misshandlat fångar. De har arresterat människor villkorligt och hållit dem fängslade utan någon tidsgräns, utan åtal eller tillgång till advokat. De har förstört hus och egendom genom kollektiva bestraffningar." Mer än 1 000 irakiska barn har skjutits till invalider eller dödats av amerikanska soldater.

 

    Rapporten innehåller detaljerade beskrivningar av incidenter där amerikanska soldater har dödat irakiska civila genom att misshandla dem till döds eller dränka dem.

Under rubriken Våld mot kvinnor står det: "I större och större antal utsätts kvinnor för våld, våldsamma angrepp, kidnappningar, våldtäkter och mord som ett resultat av den samhälleliga kollapsen när det gäller lag och ordning. Många kvinnor är för rädda för att våga lämna sina hem, och flickor hålls borta från skolan. Kvinnor som är offer för våld på gatan har bokstavligen inget hopp om att uppnå rättvisa."

Jag har själv intervjuat en rad kvinnliga forskare som har berättat just om detta: de har helt enkelt tvingats stanna hemma - och därmed har de fått ge upp sina yrkesliv.

Det irakiska samhället tycks vara på väg tillbaka till tiden före revolutionen 1958. Och det kan väl ändå aldrig ha varit meningen?

Maj Wechselmann
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet