Aftonbladet
Dagens namn: Gudrun, Rune
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Klädsam ursäkt – nåt att ta efter?

Torsten Kälvemark om New York Times presshistoriska bedrift

    Den 26 maj 2004 måste ses som en märkesdag i presshistorien. New York Times bad offentligt om ursäkt för en lång rad artiklar som man publicerat före Irak-kriget. Tidningen förklarade sina journalistiska missbedömningar med att man alltför mycket litat till den information som ytterst härstammade från den man som fram till helt nyligen var Pentagons gunstling: den irakiske exilpolitikern Ahmad Chalabi.

NYT:s redaktionella ledning gav så exempel på en lång rad artiklar i de egna spalterna som man anser ha varit allvarlig des-information. De handlar främst om överdrivna och fantasifulla skildringar av Iraks massförstörelsevapen och nukleära kapacitet.

 

    Den svenska läsaren känner igen grundtemat i det som NYT nu tar avstånd från. Exakt motsvarande desinformation har nämligen publicerats på Dagens Nyheters ledarsida av den fristående kolumnisten Per Ahlmark. Månad efter månad under de senaste åren har man där kunnat läsa hans larmrapporter om den irakiska atombomb som vilken dag som helst skulle kunna detonera i London, Paris eller Tel Aviv och om de enorma kvantiteter av andra massförstörelsevapen som de amerikanska trupperna skulle komma att upptäcka.

Hela denna serie av krigsargument finns noggrant bevarad på DN:s hemsida där vi också kan ta del av angreppen mot Anna Lindh, Lars Leijonborg och en rad andra svenska politiker - för att inte tala om det lågsinta karaktärsmordet på Hans Blix, tacksamt vidarebefordrat i den amerikanska neokonservatismens unkna kanaler.

Jag är med dessa rader verk-ligen inte ute efter att hejda Per Ahlmarks framfart i Dagens Nyheters spalter. Tryckfrihet råder i landet och det han skriver kan kanske anses ha samma riksintresse som tankarna från andra före detta partiledare som Bert Karlsson eller Gudrun Schyman. Vad vet jag.

 

    Men nog vore det klädsamt om DN:s ledarredaktion, i likhet med kollegorna i New York, publicerade någon liten kommentar kring den devalverade trovärdighet som man genom denna fantasifulla kolumnist dragit på sig.

Torsten Kälvemark
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet