Aftonbladet
Dagens namn: Stella, Estelle
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Globalisering för nybörjare

    Det saknas inte bra introduktioner till globaliseringsdebatten. På akademisk nivå: David Helds och Anthony McGrews The Global Transformations Reader (Polity press 2000). Något mer tillgängliga är sociologen Håkan Thörns Globaliseringens dimensioner (Atlas 2002) och Forum Syds skriftserier. Men böcker för riktiga nybörjare är det ont om.

Anika Agebjörns och Annika Elmqvists Grundkurs i globalisering är därför mycket välkommen.

 

    Kanske borde den heta Grundkurs i globaliseringskritik. Här spåras dagens ojämlikheter till kolonialismens plundringar; principerna är desamma, men medlen nya. Författarna går igenom olika ekonomiska skolbildningar, de internationella institutionerna, kritiken mot dem och de transnationella företagen. Fram växer vad som är den svenska alternativrörelsens standardiserade globaliseringsberättelse: De senaste 30 årens historia är den om nyliberalismens ideologiska herravälde underbyggd med amerikansk vapenmakt. Men den globala rättviserörelsen är född att vrida tiden rätt igen.

 

    Ofta är det både träffsäkert och pedagogiskt: ett snabbt nedslag i de ekonomiska frizonerna, några rader om det sydafrikanska Marulaträdet som riskerar att bli patent. Men ibland är berättelsen så indränkt i ideologi att det droppar om den: frihandelsfrågan påstås vara avgörande i globaliseringsdebatten, utländska företag framställs som sämre än inhemska, krigen mot Afghanistan och Irak grundas enbart i oljeintressen. Och så vidare.

Mycket plats ägnas motståndet: Adbusters, Rättvis handel, Amnesty, Via Campesina. Det är bra – parallellt med en mördande kritik av en mordisk världsordning pekas också verktygen för förändring ut.

Petter Larsson
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet