Aftonbladet
Dagens namn: Marika, Marita
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Dålig bok, falskt brev

JAN MYRDAL svarar direkt:

    Hans Hederbergs bok om Alva och Gunnar Myrdals efterlämnade brev är intellektuellt dålig. Jag skall ta tre

exempel:

HH inser inte materialets karaktär och blandar ihop stycken ur en särskild och märklig brevsamling med allsköns andrahandskällor.

HH behandlar vetenskapsmannen Gunnar Myrdal som en död hund. Men han gör det inte med kunnighet som Keynes om Marx. Han kan skriva slappt som på sid 152:

"Gunnar sade sig speciellt studera "cirkulär kausalitet med kumulativa effekter" och han titulerade sig "institutionell ekonom". Det lät fint och avancerat, och kanske var det en språklig gardering, ett uttryck även det för att bli avfärdad som en sekunda vetenskapsman."

Hade HH skrivit detta på engelska och publicerat det i Förenta staterna hade han varit publikt omöjliggjord. I det akademiskt provinsiella Sverige finns dock en acceptans för obildning. Den som vill undersöka Gunnar Myrdals ställning i det vetenskapliga samfundet utanför Sverige kan för övrigt göra det på citation index och få statistik på vad hans teoretiska arbete betytt och betyder.

HH förmår inte analysera materialet när han diskuterar Alva Myrdals brev om middagen med Gun Kessle och Jan Myrdal 1967. Det är nämligen helt beläggbart att Jan Myrdal efter denna middag aldrig träffade eller sökte kontakt med Alva Myrdal; det är lika beläggbart att Alva Myrdal inte sökte träffa Jan Myrdal. Av de tre personer vilka deltog i denna middag lever ännu Gun Kessle och Jan Myrdal. De har senare i olika sammanhang berättat från samtalet under denna långa middag som avslutades med total brytning.

 

    Alva Myrdal missförstod ingenting. Det var en total och ömsesidig brytning. Hon hade i sitt tycke goda politiska motiv för en brytning med mig; min offentliga verksamhet hotade hennes karriär. Hon fick inte veta att Wennerström var misstänkt för spioneri när hon tilldelades honom; hennes närmaste medarbetare ambassadör Carl Henrik von Platen informerades men förbjöds avslöja det för Alva Myrdal. När Wennerström gripits skrev jag den 30 juni 1963 i Stockholms-Tidningen "Om spionen Wennerström och hans föregångare. En betraktelse över sambandet mellan spioneri och beredskap". För den artikeln misstänkte man henne för att ha talat med mig - vilket hon inte gjort. Nu, 1967, var den politiska motsättningen än allvarligare.

HH inser inte att Alva Myrdals kvittrande brev om denna middag antingen skrevs 1967 i avsikt att hålla Gunnar Myrdal ovetande om konflikten till dess han kom hem och hon kunde tala honom till rätta eller är ett efteråt tillverkat och i samlingen inlagt brev. Han saknar källkritisk förmåga.

Jag anklagar henne inte för detta. Hon var - till skillnad från Gunnar Myrdal - taktisk. Det innebar också att hon i efterhand vid behov redigerade om brev och räkenskaper och ekonomiska papper, vilket Gun Kessle och jag som skötte en hel del affärer åt henne kan redovisa om det behövs.

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet