Aftonbladet
Dagens namn: Elisabet, Lisbet
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Hyckleriet är syster med cynismen

Foto: Professor i rättsvetenskap, gav senast ut Regler eller juridik? (Studentlitteratur 2005).

    Tänk att det skall vara så förbannat svårt att sätta ihop en text om 2 000 tecken rörande sådana hegemoniska självklarheter som demokrati och rättsstat. Jag, likväl som läsaren, kan ju alla hedersord som skall räknas upp. Ärlighet. Alla människor lika mycket värda. Allas likhet inför lagen. Självständighet hos domstolar och andra myndigheter. Tillsättning av statliga (och helst även andra) tjänster endast på grundval av förtjänst och skicklighet. Och så en rad grundlagsregler som alla bara bekräftar det självklara; att nepotism och korruption återfinns på den andra sidan av den värdeskala där demokrati och rättsstat är portalparagrafer.

    Vad är det då som gör det så svårt att, samma år som vi firar H C Andersens hundraårsjubileum, bara sätta på pränt samma text som en gång ledde till AB på tentan?

nnKan det vara en Corell, som efter sina lögner i Europadomstolen belönades med en tjänst som FN-jurist till skydd för mänskliga fri- och rättigheter, utsågs till hedersdoktor vid juridiska fakulteten i Stockholm och till och med fick H M Konungens medalj för att han, som han sa till The Guardian, "only obeyed order". Eller kan det vara en Bergenstrand, mannen i buggningsaffären där både Säpofolk och justitieministrar föll som spön i backen medan han själv smet ut bakvägen, som efter Säkerhetstjänstkommissionens stalinisering av historien av vår justitieminister kunde belönas med tjänsten som Säpochef?

    Inte ens empiri har kraft i den nya hegemonin, i den feodala demokrati vi skapade - här finns bara social kompetens, egennytta, pragmatism och ryggradslöshet, och definitivt ingen plikt att åtminstone vara obehaglig.

Barn, kvinnor och djur är lyckliga, men vi människor är det inte, skrev en gång för snart hundra år sedan salig Strindberg. Men då var jag inte född, och när jag skrev AB på tentan så visste jag fortfarande inte det som jag aldrig ville veta, men som livet sedan lärde mig. Ändå; hyckleriet är cynismens syster och den feodala demokratin saknar kläder. Och kvalitén i varje samhälle är alltid medborgarnas egen förtjänst - eller skuld. Så även i den sista Sovjetrepubliken.

Dennis Töllborg

Tidigare i serien: Anne Ramberg (3 nov), Jan Guillou (4 nov), Mohamed Omar

(5 nov), Barbro Hedvall (6 nov), Carl Rudbeck (7 nov), Birgitta Stenberg

(8 nov), Lena Sundström (9 nov),

Susanna Popova (10 nov).

I morgon: JAN MYRDAL

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet