ÅSIKT

Det mindre begripliga

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■I Förenta staterna anslås stora belopp till att understödja den politiska oppositionen i Iran. En stat som i och för sig har en valordning och ett valdeltagande som ter sig mer formaldemokratiskt korrekt än praxis i Förenta staterna.

I stater som Ukraina har mer eller mindre privata utländska kapitalkällor bidragit till så kallade oranga revolutioner. För närvarande tycks Vitryssland stå i tur.

■ ■Men jag ser inte i svenska tidningar, radio och tv någon mer principiell diskussion om detta. Dock tycks där finnas en upprördhet över att president Putin i Ryssland med hänvisning till detta nu vill kontrollera eventuell utländsk finansiering av den opinionsbildande verksamheten från så kallade Non-Governmental Organizations.

■ ■Jag undrar om vederbörande någonsin läst den svenska brottsbalken. Eller är det så att de anser att det som gäller för oss i våra länder – och inte minst i Förenta staterna för övrigt – inte bör gälla i stater som inte tillhör väst och dess villiga allierade?

13 § Den som av främmande makt eller från utlandet av någon som handlar för att gå främmande makt tillhanda tar emot pengar eller annan egendom för att genom utgivande eller spridande av skrifter eller på annat sätt påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller någon av grunderna för rikets statsskick eller i någon angelägenhet som har betydelse för rikets säkerhet och som det ankommer på riksdagen eller regeringen att besluta om, döms för tagande av utländskt understöd till fängelse i högst två år. Lag (1981:1165).

Jan Myrdal ([email protected])