ÅSIKT

Uppåt för vapenexporten

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■Regeringens skrivelse om den svenska vapenexporten som presenteras i går visar att Sverige säljer mer vapen än någonsin.

2005 såldes krigsmateriel för 8,6 miljarder, en ökning med 18 procent sedan 2004. Den svenska vapenexporten har därmed fördubblats under 2000-talet och Sverige har kvalat in på listan över världens tio största vapenexportörer.

Bland kunderna finns diktaturer som Saudiarabien, Tunisien och Pakistan, liksom krigförande länder som Storbritannien, USA, Polen, Italien och Danmark. Precis det som riksdagens riktlinjer för exporten syftar till att förhindra.

Men vad är väl regler när man har en hel vapenindustri att tänka på. Den är visserligen utlandsägd numera, men ger ändå jobb i Sverige. Jag tror det ytterst är så enkelt. Några tusen svenska jobb - till priset av att stödja övergrepp, diktaturer och anfallskrig.

■ ■Regeringen gömmer sig bakom den specialmyndighet, Inspektionen för strategiska produkter, som bestämmer över exporten. Egentligen ska regeringen själv ta ställning till principiellt viktiga exportbeslut, men så sker nästan aldrig. Inte ens vapenförsäljningen till USA under brinnande Irakkrig har hamnat på dess bord. Så kan hyckleriet nödtorftigt döljas - inte minst för de socialdemokratiska medlemmarna, vars kongress i höstas krävde striktare regler.

■ ■Och värre kan det bli. För ett år sedan föreslog regeringens utredare Anders Svärd att lagstiftningen ska anpassas till vad som faktiskt redan sker. Bland annat skulle näringspolitiska hänsyn väga tungt. USA och andra länder som Sverige vill samarbeta militärt med skulle få specialregler.

Det var - tack och lov - för kontroversiellt. Utredningen las i malpåse. Men i måndags krävde Svenska freds, Diakonia, Amnesty, Röda Korset och Kristna fredsrörelsen att regeringen presenterar ett förslag före valet. På så vis skulle väljarna med öppna ögon kunna ta ställning till vapenexportens framtid.

Petter Larsson ([email protected])